MUU    
Nimetus Kontakt Tegevusvaldkond
MTÜ Eesti Bordercollie Ühing Kullaaugu, Prangli küla, 5147060,
bc.eesti@gmail.com, www.bordercollie.ee, www.karjatamine.ee, FB leht Karjatamine
Karjatamise treeningud, võistlused,
demoesinemised. Bordercollie tõugu koerte aretuse ja muude selle tõuga seotud küsimuste konsultatsioonid.
MTÜ Kodukass Erastvere, 56153009, ular.korge@gmail.com Seeniorite igapäevase tegevusvõime, toimetuleku, sotsiaalse kaasatuse ja
füüsilise aktiivsuse säilitamine ja toetamine.
MTÜ Põlgaste Jahtkond Roosi tee 30b, Põlgaste, 5295821,
pjahtkond@gmail.com
Jahindus, ruumirent, loodus- ja jahiteemalised koolitused.
MTÜ Väärtusta Elu https://m.facebook.com/MTUVaartustaElu/ Esmaabivalveid üritustel, täiskasvanute ja laste  esmaabi- ja tervishoiualased koolitused. 
Naiskodukaitse
Kanepi jaoskond
5118 597, aike.meekler@naiskodukaitse.ee
FB:https://www.facebook.com/kanepijaoskond
Vabatahtlik tegevus. Õpitoad esmaabi,
kriisiks valmistumise, ellujäämisoskuste, koduste varude ja ohutushoiu teemadel. 
MTÜ Kanepi Jahiselts H. Kanni tn 5, Kanepi, kanepijaht@gmail.com, 5134349 Jahindus 
MTÜ Valgjärve Vabatahtlik Päästeselts Järve põik 8, Valgjärve,  53733629 Tuletõrje- ja päästeteenistus
MTÜ Saverna Vabatahtlik
Päästekomando
Pääste, Saverna, 5141947 Tuletõrje- ja päästeteenistus
MTÜ Saverna Vanatehnikaklubi Kukepätsi, Saverna, 5093350,
tambet.varul@gmail.com
Vanatehnika

 

 

Nimekirja täiendamiseks saata info aadressile kerli.koor@kanepi.ee.