Kirjeldus Toetust prilliklaaside soetamiseks makstakse eelkooliealistele ja üldharidus- või kutseõppeasutuses õppivatele lastele kuni 19-aastaseks saamiseni. Toetust saab taotleda kuni üks kord aastas. 19-aastaseks saamisel makstakse toetust jooksva õppeaasta lõpuni.
Õigusaktid Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord, Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine
Toetuse summa Kuni 70 eurot
Toetuse taotlemine

Toetuse taotlus

Taotlusele tuleb lisada kuludokument

Kontaktid
Tiia Urm, e-post tiia.urm@kanepi.ee, telefon 7976316 (Kanepi piirkond)

Küllike Kaldoja, e-post kyllike.kaldoja@kanepi.ee, telefon 5034413 (Kõlleste piirkond)
Riina Marran, e-post riina.marran@kanepi.ee, telefon 53851582 (Valgjärve piirkond)