Põlgaste Lasteaed Sinilill

Aadress: Saia tee 2, Põlgaste küla, Kanepi vald, 63123 Põlvamaa

Telefon: 53315899, aiarühmas 53484266, liitrühmas 53464885. 
E-post: kristiina.kaljurand@kanepi.ee
Direktor: Kristiina Kaljurand

Lasteaia tutvustus

Põlgaste Lasteaed avati 2005. aasta 1. septembril. Kuni 2009. aasta 1. septembrini töötas Põlgaste Lasteaed - Algkool ja alates 2009. aasta 1. septembrist töötab Põlgaste Lasteaed. Lasteaias töötab kaks rühma - liitrühm ja aiarühm. Alates 17. aprillist 2018 kannab lasteaed nimetust Põlgaste Lasteaed Sinilill.

Vastuvõtt

Laste vastuvõtt ja nende väljaarvamine lasteaiast toimub Kanepi Vallavalitsuse poolt kehtestatud tingimustel ja korras. Laps võetakse lasteaeda vastu, kui lapse elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Kanepi vald. Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi ka väljaspoolt valla teeninduspiirkonda. Lapse lasteaeda vastuvõtmine toimub lapsevanema või selleks volitatud isiku kirjaliku avalduse ja lapse sünnitunnistuse koopia esitamisel lasteaia direktorile. 

Osalustasu ja toiduraha

Lasteaia osalustasu on 10 € kuus. Osalustasu ei pea tasuma, kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukohaks on registreeritud Kanepi vald.

Lasteaia toidupäeva maksumus on 1.50 €. Toiduraha tasumisest on vabastatud Kanepi valla elanikud. Toidukulu peab tasuma, kui lapse lasteaiast puudumisest ei teavitata hiljemalt puudumise päeva hommikul enne kella 7:45 helistades rühma 7973 367.

Väljaspool Kanepi valda elavatele lastele kehtib toidupäeva maksumus 1.50€ päev ja lisaks tuleb tasuda ka õppemaks ja majanduskulu 10 € kuus.

Dokumendid

Põlgaste Lasteaed Sinilill põhimäärus

Põlgaste Lasteaed Sinilill arengukava

Põlgaste Lasteaed Sinilill kodukord

Lasteaeda vastuvõtmise avaldus

Kanepi valla koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kehtestamine

Kanepi valla koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Koolieelsete lasteasutuste toidukulu kompenseerimine

Kanepi valla koolieelsetes munitsipaalasutustes lapsevanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord