Kirjeldus

Alates 15.septembrist 2022 saab Põlva ja Võru maakonnas kasutada sotsiaaltranspordi teenust, mida korraldab Kagu Ühistranspordikeskus. Veoteenust teostab OÜ Merling Reisid.

Sotsiaaltranspordi klientideks on need Põlva-ja Võrumaa elanikud, kes oma tervisliku erivajaduse tõttu  ei saa kasutada ühistransporti, ning kelle abivajaduse on hinnanud  kohalik omavalitsus. Sotsiaaltransporditeenust osutatakse tööpäeviti kella 05:30 – 22:00.

Teenusele suunamise eelduseks on kohaliku omavalitsuse poolne inimeste vajaduste hindamine.

Teenust osutatakse vastavalt kohandatud sõidukitega, mis on võimelised vedama nii ratastoolis kui ka kanderaamis reisivaid kliente. Sõidukid on vastavalt kliendi vajadustele varustatud ka abivahenditega. Olgu nendeks kas kargud/ratastool või trepitõstuk.

Osutatava teenuse hulka kuulub ka kliendi saatmise teenus: mistahes liikumisraskusega kliendi aitamine kodust mistahes korruselt sõidukini ja sihtkoha välisukseni või vastupidi.

Sõltuvalt kliendi vajadustest on teenuse korraldajal õigus võimalusel sõite liidestada kas omavahel või siduda avaliku liiniveo poolt osutatava teenusega.

Sõidu tellimine

Sõit tuleb tellida kohe sõiduvajaduse ilmnemisel valla sotsiaaltöötaja kaudu, kuid mitte vähem kui 2 tööpäeva ette, see annab kliendile õiguse saada teenust talle vajalikul ajal. Muudel juhtudel saav teenusepakkuja tellimuse täita ainult vabade sõidukite olemasolul.

Sotsiaaltöötajale tuleb anda täpne info oma sõidust – mis kuupäeval, alguspunkt ja sihtpunkt, mis kell, sõidu eesmärk, kas kaasa tuleb ka saatja, kas on täiendavaid vajadusi (nt. vajadus kasutada tõstjaid, kandetooli, trepironijat, oma või vedaja ratastooli vms), kas sul on pagas.

Sõidu tühistamine

Sõidutellimuse tühistamise vajadusest teavita dispetšerit esimesel võimalusel sulle sobival viisil – kas helistades (58552755) või saates e-kirja tellimus@ytk.ee.  Kui sõidu tühistamise teade saabub vähem kui 10 tundi sõidu planeeritud algusajast, võib sellega kaasneda kohustus tasuda ära jäänud sõidu eest samades tariifides, mis tulnuks tasuda sõidu korral.

Sõitmine

Sotsiaaltranspordi dispetšeril on õigus klientide sõite ühildada, seetõttu võib ta pakkuda kuni 1 tund varasemat kohalejõudmise aega ja /või hilisemat tagasisõiduaega võrreldes kliendi poolt soovituga. Sõidu marsruut võib pikeneda seoses teiste klientide teenindamisega.

Palju teenus maksab?

Kliendil tuleb tasuda sõidu eest sõidukisse sisenemisel  ühekordne „sisenemistasu" . Tasu on veootsa põhine.

Sõit Kagu ÜTK teeninduspiirkonnas, s.o Põlva ja/või Võru maakonnas –  üks ots 5 eurot (edasi-tagasi 10€).

Sõit Kagu ÜTK teeninduspiirkonna naabermaakond (Valga- ja Tartumaa) –  üks ots 10 eurot (edasi-tagasi 20€).

Sõit mujale väljapoole eelmainitud piirkondi Eesti Vabariigis – üks ots 30 eurot (edasi-tagasi 60€).

Saatja sõidab kliendiga TASUTA.

Tasumise viisid

Tasuda saab nii sularahas kui pangakaardiga.

Juhul, kui tagasisõit viibib või kõik ei suju nii nagu eelnevalt kokku lepitud?

Juhul, kui klient on leppinud kokku tagasisõidu kellaja, kuid mingil põhjusel ei jõua kokkulepitud kohta, siis tuleb kliendil sellest anda teada autojuhile ja edastada info hilinemise kohta ja tõenäoline kellaaeg, kui jõutakse kokkulepitud kohta kohale. Selleks, et vajaliku info vahetus toimuks, peab klient küsima autojuhilt tema telefoninumbri.

Õigusaktid Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
Taotlemiseks vajalikud dokumendid Teenuse taotlemiseks pöördu oma piirkonna sotsiaaltöötaja poole.
Kontaktid

Riina Marran tel 53851582; e-post riina.marran@kanepi.ee;

Küllike Kaldoja tel 5034413; e-post kyllike.kaldoja@kanepi.ee;

Tiia Urm tel 7976316, 58547751; e-post tiia.urm@kanepi.ee;

Terje Lihtsa tel 5915 1304, e-post terje.lihtsa@kanepi.ee.