Kirjeldus

Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada puuetega isikutel, kellel puue takistab isikliku- või ühissõiduki kasutamist, taotleda tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle, õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

Teenuse kasutamise eelduseks on abivajaduse hindamine, see tähendab, et enne teenuse saamiseks tuleb pöörduda oma piirkonna sotsiaaltöötaja poole, kes teeb sotsiaaltransporditeenusele suunamise otsuse.

Sõit tuleb tellida vähemalt 2 tööpäeva ette, see annab õiguse (garanteerib teenuse saamise sulle vajalikul ajal) teenust saada sulle vajalikul ajal. Muudel juhtudel saab tellimust täita ainult vabade sõidukite olemasolul.

Anna teada täpne info oma sõidust – mis kuupäeval, kuhu, mis kell, mis eesmärk, kas kaasa tuleb ka saatja, kas on täiendavaid vajadusi (nt kasutada tõstjaid, kandetooli, kanderaamimadratsit, trepironijat, oma või vedaja ratastooli vms), kas sul on pagas.

Osutatava teenuse hulka kuulub ka kliendi saatmise teenus: kliendi aitamine mistahes liikumisvõimest liikumisel kodust, haiglaruumist vm avaliku teenuse hoonesisesest ruumist mistahes korruselt sõidukini või vastupidi. Klient saab vajadusel endaga kaasa võtta tema isikliku saatja, kes sõidab tasuta.

Sõltuvalt kliendi vajadustest on teenuse korraldajal õigus võimalusel sõite liidestada kas omavahel või siduda avaliku liiniveo poolt osutatava teenusega.

Kliendil tuleb tasuda sõidu eest sõidukisse sisenemisel  ühekordne „sisenemistasu" . Tasu kehtib sõidule kodus avaliku teenuseni ja tagasi sama päeva sees. Kliendi poolt tasutav sisenemistasu on:

Sõit Kagu ÜTK teeninduspiirkonnas (Põlva- ja Võrumaa) 3 eurot;

Sõit Kagu ÜTK teeninduspiirkonna naabermaakondades (Valga- ja Tartumaa) 8 eurot;

Sõit mujale väljapoole eelmainitud piirkondi Eesti Vabariigis 20 eurot.

Sisenemistasu makstakse ühekordselt (hetkel vaid sularahas) sõidu tellimuse kohaselt (sisaldab edasi- tagasi sõitu ühe tellimuse raames samal kuupäeval). Vajalikke sõite tehakse ööpäevaringselt Eesti Vabariigi territooriumil

Teenust osutamist korraldab MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus.

Õigusaktid Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
Taotlemiseks vajalikud dokumendid Teenuse taotlemiseks pöördu oma piirkonna sotsiaaltöötaja poole.
Kontaktid

Riina Marran tel 7998477, 53851582; e-post riina.marran@kanepi.ee;

Küllike Kaldoja tel 5034413; e-post kyllike.kaldoja@kanepi.ee;

Tiia Urm tel 7976316, 58547751; e-post tiia.urm@kanepi.ee;

Terje Lihtsa tel 5915 1304, e-post terje.lihtsa@kanepi.ee.