Kirjeldus

Lapse sünd tuleb registreerida ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates.

Sünni registreerimiseks on kaks võimalust:

Kontaktid

Ly Vätson, e-post ly@kanepi.ee, telefon 7976319

Katrin Slungin, e-post katrin@kanepi.ee, telefon 7976312

Sünnitoetus Sünnitoetuse taotlemine