Kirjeldus Transporditeenuse toetust makstakse ravi-, meditsiini-, rehabilitatsiooni-, hooldus-, haridusasutusse või abivahendit väljastavasse asutusse või muudesse asutustesse, milles teostatavate toimingute puhul on isiklik osalemine vajalik, sõiduga seotud kulude osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks isikutele, kes oma tervislikust seisundist või puudest tingituna ei saa kasutada ühistransporti või kellel ei ole transporti iseseisvalt võimalik korraldada.
Õigusaktid Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
Taotlemiseks vajalikud dokumendid

Toetuse taotlus

Kuludokument või külastatud asutuse väljastatud tõend või muu külastust tõendav dokument

Kontaktid
Riina Marran tel 53851582; e-post riina.marran@kanepi.ee (Valgjärve piirkond)
Küllike Kaldoja tel 5034413; e-post kyllike.kaldoja@kanepi.ee (Kõlleste piirkond)
Tiia Urm tel 7976316, 58547751; e-post tiia.urm@kanepi.ee (Kanepi piirkond)