Kirjeldus
Tugiisikuteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.
Tugiisik töötab teenuse saaja igapäevases elukeskkonnas (milleks võib olla ka haridus- või hoolekandeasutus). 
 
Tugiisikuteenuse saamiseks esitab teenuse taotleja, hooldaja või tema seaduslik esindaja edaspidi vallavalitsusele kirjaliku taotluse. Teenust võib taotleda/algatada ka kolmanda isiku (õpetaja, sotsiaaltöötaja, lastekaitsetöötaja, perearst jne) ettepanekul, kui ta märkab tugiisikuteenuse vajadust ja kui isik ise ei ole abi taotlemiseks võimeline.Tugiisikuteenus on abivajajale üldjuhul tasuta.
Õigusaktid Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
Toetuse taotelmiseks vajalikud dokumendid Toetuse taotlus
Kontaktid

Tiia Urm, e-post tiia.urm@kanepi.ee, telefon 7976316 (Kanepi piirkond)

Küllike Kaldoja, e-post kyllike.kaldoja@kanepi.ee, telefon 5034413 (Kõlleste piirkond)

Riina Marran, e-post riina.marran@kanepi.ee, telefon 53851582 (Valgjärve piirkond)