Avalik konkurss Kanepi Gümnaasiumi direktori töökoha täitmiseks

Kanepi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Kanepi Gümnaasiumi direktori töökoha täitmiseks. Kanepi Gümnaasiumi direktori peamisteks tööülesanneteks on kooli esindamine oma pädevuse piires ,õppe- ,kasvatus- ning majandustegevuse juhtimine ja muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise korraldamine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

vastavus haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. a määruse nr 30 „Direktori,

õppealajuhataja, õpetaja ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" § 2 lõike 1 nõuetele;

juhtimiskogemus;

haridusvaldkonna õigusaktide tundmine;

B-kategooria juhtimisõigus.

Samuti peavad kandidaadil olema:

teadmised kaasaegsest õpikäitusest;

koostöövõime ja oskus kaasata kogukonda;

hea eneseväljendamise ja avaliku esinemise oskus;

vastutustunne, korrektsus ja täpsus;

õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

kirjalik avaldus;

elulookirjeldus;

kandidaadile esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;

muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

 

Omalt poolt pakume huvitavat, vastutusrikast ja rutiinivaba tööd kaasaegsest õppekeskkonnast lugu pidavas maakoolis.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

Töötamise koht: Kanepi alevik, Kanepi vald.

Töökohale kinnitatud põhipalk: 1680 eurot.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 10. novembriks 2019. a aadressile: Kanepi Vallavalitsus, Turu põik 1, Kanepi alevik, 63101 PÕLVAMAA või e-posti aadress: vald@kanepi.ee. 

Kontaktisik: vallavanem Piret Rammul vallavanem@kanepi.ee telefon 5232601.