Huvihariduse ja huvitegevuse taotlused

Vastavalt Kanepi valla huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korrale palume esitada taotlused hiljemalt 01. oktoobriks 2020 meiliaadressile huviharidus@kanepi.ee

Taotluse vorm on leitav siin