Kanepi alevik muutub jalakäijatele turvalisemaks

Fotol: Kanepi vallavanem Piret Rammul rekonstrueeritava Turu tänava alguses

 

Kanepi alevikus algasid keskuse kujundamise esimese etapi ehitustööd. Palmpro OÜ poolt koostatud projekt käsitleb Kanepi alevikus Turu ja Kooli tänavate vahelisel alal, kokku ligi 1,5 hektaril ,sõidu- ja jalgteede rekonstrueerimist ning ehitust. Projekti eesmärk on Kanepi alevikus liiklusohutuse taseme tõstmine ja keskuse kujundamine. 

Projekteeritava alevikukeskuse alguses on lai väljak, mille moodustavad Turu tänava algus ja autobussipeatus. Liiklus on seal korraldatud teekattemärgistuse abil, mida talveperioodil tihti näha ei ole. Jalakäijate liiklusohutus ei ole hästi tagatud, sest ülekäigurada on ca 40 m pikk ning puuduvad kõnniteed. Lisaks piirkonna tänavate liikluskorralduse lahendamisele hõlmab projekt ka gümnaasiumihoone ees oleva haljasala kujundamist puhke- ja rekreatsioonialaks. 

Ehitustööd on kavas teostada mitmes etapis. "Tänavu teostatavas, esimeses ja kõige mahukamas etapis, muudetakse Turu tänava, eelkõige bussijaama esise platsi liikluskorraldust, millega muudetakse arusaadavamaks ja ohutumaks nii autode kui jalakäijate liikumine. Praegu on tihti olukord, kus lapsed tulevad bussi pealt ja liiguvad kooli poole risti üle platsi, seal aga sõidavad samal ajal autod. Rekonstrueerimistööde käigus muutub aleviku keskus eelkõige jalakäijatele turvalisemaks," selgitab Kanepi vallavanem Piret Rammul. 

Tööde käigus rajatakse Turu tänavale sademevee ärajuhtimise torustik A. Weizenbergi tänavast kuni Paju tn 7 asuva tiigini. "Sellega lahendatakse ära aastaid kestnud probleem, sademevee kogunemine Turu tänava kortermajade ette. Peale rekonstrueerimist juhitakse vesi eemale," kinnitas vallavanem. Turu, Turu põik ja A. Weizenbergi tänavate äärde ehitatakse kõnniteed ja valgustatud ülekäigurajad. Turu ja Turu põik ristmik muudetakse ringristmikuks. Samuti rekonstrueeritakse piirkonna välisvalgustust ja lisatakse turvakaameraid. Ehitamisega hõlmatud alale jäävad ka kultuurimälestiste objektid, sellega seoses tuleb arvestada Muinsuskaitseameti tingimustega. Kaevetöödel tuleb arvestada kultuuriväärtusega leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega.

Peatöövõtja on Kivipartner OÜ ning Projekti esimese etapi tööd valmivad sel suvel. Ehitustöid teostatakse riigi investeeringutoetusest 327 567 euro ulatuses. Kanepi vald lisab oma eelarvest 10 000 eurot rekonstrueerimistööde järelvalveks.

 

Lisainfo:
Ülar Kõrge
majandusnõunik
tel:7976317
e-post: majandus@kanepi.ee