Esmaspäeval algas kaitseväe õppus Siil 2022

 

Siil 2022 peamine eesmärk on kaitseväe lahinguvalmiduse ja ohustsenaariumile reageerimise võime kontrollimine rahvusvahelises raamistikus. Õppuse peamised kontrollitavad üksused on 2. jalaväebrigaad ja küberväejuhatuse strateegilise kommunikatsiooni keskus.

Selleaastane õppus viiakse läbi 16. maist kuni 3. juunini ning tegevused hõlmavad peaaegu kogu Eestit. Peamised üksuste manöövertegevused saavad toimuma Lõuna-Eestis, lahinglaskmised kaitseväe keskpolügoonil ja Saaremaal. 

Õppusel osalevad kaitseväelased võivad kasutada erinevaid imitatsioonivahendeid, sealhulgas paukpadruneid ja õppegranaate. Olgugi et väljapool harjutuslasid ei kasutata lahingmoona, võivad ka imitatsioonivahendid teha valedes kätes palju kahju. Leides õppuse alalt eseme, mille puhul tekib kahtlus, et see võib kujutada kellelegi ohtu, ei tohiks seda mitte mingil juhul ise puutuda! Sellises olukorras teavitage sellest koheselt õppusel osalejaid või häirekeskust telefonil 112!

Masinate ning õhuvahendite liiklemine ja imitatsioonivahendite kasutamine tekitavad tavapärasest rohkem müra. Kuna valjud helid võivad häirida nii lapsi kui koduloomi, palub kaitsevägi hoida võimalusel õppuste piirkonnas mürapelglikud loomad siseruumides ning selgitada lastele toimuva põhjust.

Kaitsevägi annab endast parima, et kasutada õppuse alasid heaperemehelikult ja mõjutada võimalikult vähe õppuse ajal tavapärast argielu. Enamus tegevusi on planeeritud päevasele ajale arvestades öörahu ning maa-alade/hoonete kasutamine õppuse ajal kooskõlastatakse eelnevalt omanikega. 

Õppust puudutavate kiireloomulisemate küsimuste korral kontakteeruge kaitseväe tsiviilsõjalise koostöö (CIMIC) spetsialistidega numbril 57450884 või aadressil kevadtorm@mil.ee.

 

Lisaks Siilile viiakse samal ajal Eestis ja selle vahetus läheduses läbi mitu teist õppust. Läti korraldab õppuse Namejs, mille raames muuhulgas harjutatakse piiriülest koostööd ja juhtimisprotseduure Eesti kaitseväega. USA relvajõudude õppuse Defender Europe raames tegutsevad Saaremaal koostöös kaitseliitlastega merejalaväelased ning viiakse läbi lahinglaskmisi merele. NATO Põhjadiviisi staap korraldab õppuse Knight Legion.

Siilist võtavad osa nii maaväe, õhuväe kui mereväe üksused ning Kaitseliit, samuti küberväejuhatus, toetuse väejuhatus ja erioperatsioonide väejuhatus. Lisaks osalevad õppusel Eestis paiknevad NATO lahingugrupi kui ka õppuste ajaks siia saabuvad liitlasüksused.

Siilil osaleb ligi 7100 reservväelast, 2500 ajateenijat, 2000 tegevteenistujat ning 4200 liitlassõdurit kokku kümnest riigist. Õppusel kasutatakse sadu ühikuid tehnikat, sealhulgas soomukeid, jalaväe lahingumasinaid, tanke, laevu, koptereid ja lennukeid.

Õppuse kolme nädala vältel on Eesti teedel liikumas tavapärasest rohkem lahingutehnikat ja  sõidukite kolonne. Kaitsevägi palub liiklejatel järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid ja reguleerijate märguandeid, loodame kaasliiklejate mõistvale suhtumisele.

Võimaldades kaitseväel ja Kaitseliidul harjutada oma kodukandis anname sellega olulise panuse Eesti riigikaitsesse. Kaitsevägi ja Kaitseliit tänavad toetuse eest ja jäävad lootma meeldivale koostööle. Iga okas loeb!