Kanepi alevikus algab A. Weizenbergi tänava ümberehitus ja katte taastusremont

Esmaspäeval, 29. mail alustatakse riigitee 71 Rõngu – Otepää – Kanepi km 37,9-38,4  Kanepi alevikus asuva lõigu ümberehituse ning km 36,8- 37,9 ja 38,4-39,245 katte taastusremondiga.

Alates 29.05.2023 kella 10.00 kuni 21.06.2023 kella 17.00 on liiklusele suletud teelõik A. Weizenbergi tänaval Kooli tänavast kuni Teemeistri teeni seoses sademeveekanalisatsiooni ehitusega. Ümbersõit toimub Hurmi tänava kaudu.

Ehitustöid teostab AS Tref. Liikluskorralduse eest vastutab Jorma Valge, tel 53 042 010.

 

Tee sulgemise skeem
Katte taastusremondi skeem