SISEKONKURSI KORRALAMISE TEADE

KANEPI VALLAVALITSUSE VALLASEKRETÄR

 

Kanepi Vallavalitsus kuulutab välja sisekonkursi vallasekretäri ametikoha täitmiseks.

Vallasekretäri ametikoha põhieesmärk on vallakantselei töö koordineerimine ja juhtimine, töö järjepidevuse tagamine. Vallavolikogu ja – valitsuse õigusaktide ning dokumentatsiooni vastavuse tagamine Eesti Vabariigi õigusaktidele. Vallavalitsuse asjaajamise ja dokumendiringluse korraldamine.

 

Kandidaadilt ootame:

1. Vähemalt 21-aastane Eesti kodanik, kes vastab vähemalt ühele kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 55 lõike 2 punktides 1-3 sätestatud tingimusele. Soovitatavalt eelnev töökogemus vallasekretärina.

2. Ametialased teadmised ja oskused, kohaliku omavalitsuse tööd reguleerivate õigusaktide, asjaajamiskorra aluste, avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide ja muude valdkonnaga seonduvate õigusaktide tundmine.

3. Eesti keele oskus kõrgtasemel.

4. Arvuti teksti- ja andmetöötlusprogrammide kasutamise oskus.

6. Kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime.

 

Pakume:

  • huvitavat, vastutusrikast ja rutiinivaba tööd toetavas kollektiivis;
  • erialast täiendkoolitust;
  • 35-päevast põhipuhkust.


Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.

Kandideerimiseks palume esitada nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad, ning CV hiljemalt 27. juuli 2022. a aadressile: Kanepi Vallavalitsus, Turu põik 1, Kanepi alevik, 63101 PÕLVAMAA või e-posti aadress: vald@kanepi.ee.