Vallavalitsuse koosseis

Nimi

Amet 

Telefon

E-post

Mikk Järv

vallavanem

5170306

mikk.jarv@kanepi.ee

Heli Peetsmann

 

 

heli.peetsmann@gmail.com

Anneli Ehte

 

 

anneli.ehte@gmail.com

Kaida Vool

finantsnõunik

7976323

kaida.vool@kanepi.ee

Peep Potter ehitusspetsialist 55605720 peep.potter@kanepi.ee
Terje Lihtsa sotsiaalnõunik 59151304 terje.lihtsa@kanepi.ee