Kanepi Vallavolikogu istungid

Kanepi Vallavolikogu korralised istungid toimuvad üldjuhul kord kuus. 

2021. aasta istungid

Kanepi Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 17. juunil algusega kell 15:00. Istung toimub Ihamaru külakeskuses, asukohaga Siimu, Ihamaru küla, Kanepi vald.

Päevakorra projekt:

1. Kanepi valla 2020. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine. Ettekandja finantsnõunik Kaida Vool, kaasettekandja Marek Kamla

2. Volikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine. Ettekandja vallavanem Piret Rammul.

3. Valimiskomisjoni moodustamine. Ettekandja vallavanem Piret Rammul.

4. Avaldused ja päevakajalised teemad

4.1 Ülevaade alustava ettevõtluse toetamisest

 

4.2 Jooksev ülevaade volikogu komisjonide tööst

 

20.mai 2021

1. Kanepi valla 2021 aasta esimene lisaeelarve. Ettekandja finantsnõunik Kaida Vool

2. Kanepi valla eelarvest toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemi asutamine ja põhimäärus. Ettekandja kultuuri ja avalike suhete nõunik Kerli Koor.

3. Määruse kehtetuks tunnistamine. Ettekandja vallavanem Piret Rammul.

4. Vaie Kanepi Vallavolikogu 15.04.2021. a otsuse nr 15.04.2021 nr 1-3/ kohta Arvamuse andmine Korjusmäe liivakarjääri keskkonnaloa taotluse kohta. Ettekandja keskkonnaspetsialist Urmas Kolina

5. Avaldused ja päevakajalised teemad.

5.1 MTÜ Saverna Vabatahtlik Päästekomando. Tegevuse ülevaade, ettekandja Karol Lumi.

 

15. aprill 2021 Päevakord

1. Krootuse Lasteaed Pesapuu arengukava aastateks 2021-2024. Ettekandja lasteaia direktor Kerli Verev.

2. Arvamuse andmine Korjusmäe liivakarjääri keskkonnaloa taotluse kohta. Ettekandja keskkonnaspetsialist Urmas Kolina. Täiendavad dokumendid https://kotkas.envir.ee/documents/d/39852-e32f75be6e244a014226ec3234a366ddf418afb56ff039d79b3a23b9620ed857

3. Revisjonikomisjoni 2020. aasta tegevuse aruanne. Revisjonikomisjoni 2021. aasta tööplaani kinnitamine. Ettekandja revisjonikomisjoni liige Valev Krebes.

4. Avaldused ja päevakajalised teemad.

 

4.1 Spordiklubi Kanepi MTÜ avaldus

18. märts 2021 Päevakord

18. veebruar 2021 Päevakord

21. jaanuar 2021 Päevakord  Istungi materjalid

 

 

2020. aasta istungid

30.jaanuar 2020 Päevakord

19. veebruar 2020 Päevakord

28. aprill 2020 Päevakord

21. mai 2020 Päevakord

18. juuni 2020 Päevakord 

18. august 2020 Päevakord

17. september 2020 Päevakord

15. oktoober 2020 Päevakord

19. november 2020 Päevakord

17. detsember 2020 Päevakord

2019. aasta istungid

23. jaanuar 2019 Päevakord

19. veebruar 2019 Päevakord

19. märts 2019 Päevakord

17. aprill 2019 Päevakord

16. mai 2019 Päevakord

20. juuni 2019 Päevakord

18. juuli 2019 Päevakord

15. august 2019 Päevakord

19. september 2019 Päevakord

17. oktoober 2019 Päevakord

21. november 2019 Päevakord 

19. detsember 2019 Päevakord

2018. aasta istungid

23. jaanuar 2018 Päevakord

20. veebruar 2018 Päevakord

20. märts 2018 Päevakord

17. aprill 2018 Päevakord

15. mai 2018 Päevakord

19. juunil 2018 Päevakord

21. august 2018 Päevakord

25.september 2018 Päevakord

16. oktoober 2018 Päevakord

20. november 2018 Päevakord

18. detsember 2018 Päevakord