Kanepi Vallavolikogu istungid

Kanepi Vallavolikogu korralised istungid toimuvad üldjuhul kord kuus. 

2021. aasta istungid

21. jaanuar 2021 Päevakord

1. Arvamuse andmine Sõreste V uuringruumi geoloogilise uuringuloa taotluse kohta. Ettekandja keskkonnaspetsialist Urmas Kolina. Täiendavad dokumendid http://delta.andmevara.ee/kanepi_vald/dokument/4547814

2. Arvamuse andmine Kangru uuringruumi geoloogilise uuringuloa taotluse kohta. Ettekandja keskkonnaspetsialist Urmas Kolina. Täiendavad dokumendid http://delta.andmevara.ee/kanepi_vald/dokument/4607755

3. Isikliku kasutusõiguse seadmine Kanepi valla kasuks. Ettekandja majandusnõunik Ülar Kõrge

4. Kanepi Vallavolikogu 23.01.2018 määruse nr 5 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine. Ettekandja sotsiaalnõunik Terje Lihtsa

5. Erateede avalikuks kasutamiseks määramise kord. Ettekandja keskkonnaspetsialist Urmas Kolina

6. Saverna Lasteaed Sipsik arengukava aastateks 2021-2025. Ettekandja Saverna Lasteaed Sipsik direktor Inge Tamm

7. Kanepi valla 2021. aasta eelarve. Eelarve seletuskiri. Muudatused teiseks lugemiseks. Ettekandja finantsnõunik Kaida Vool

8. Vaie Kanepi Vallavolikogu 19.11.2020. a otsuse nr 1-3/31 kohta Kolleri IV kruusakarjääri maavara kaevandamise loa väljastamise osas. Ettekandja keskkonnaspetsialist Urmas Kolina

9. Avaldused ja päevakajalised teemad.

 

 

2020. aasta istungid

30.jaanuar 2020 Päevakord

19. veebruar 2020 Päevakord

28. aprill 2020 Päevakord

21. mai 2020 Päevakord

18. juuni 2020 Päevakord 

18. august 2020 Päevakord

17. september 2020 Päevakord

15. oktoober 2020 Päevakord

19. november 2020 Päevakord

17. detsember 2020 Päevakord

2019. aasta istungid

23. jaanuar 2019 Päevakord

19. veebruar 2019 Päevakord

19. märts 2019 Päevakord

17. aprill 2019 Päevakord

16. mai 2019 Päevakord

20. juuni 2019 Päevakord

18. juuli 2019 Päevakord

15. august 2019 Päevakord

19. september 2019 Päevakord

17. oktoober 2019 Päevakord

21. november 2019 Päevakord 

19. detsember 2019 Päevakord

2018. aasta istungid

23. jaanuar 2018 Päevakord

20. veebruar 2018 Päevakord

20. märts 2018 Päevakord

17. aprill 2018 Päevakord

15. mai 2018 Päevakord

19. juunil 2018 Päevakord

21. august 2018 Päevakord

25.september 2018 Päevakord

16. oktoober 2018 Päevakord

20. november 2018 Päevakord

18. detsember 2018 Päevakord