Kanepi Vallavolikogu istungid

Kanepi Vallavolikogu korralised istungid toimuvad üldjuhul kord kuus. 

2020. aasta istungid

30.jaanuar 2020 Päevakord

19. veebruar 2020 Päevakord

1. KOV seisukoht kõrvalmaanteede üleandmisest. Ettekandja majandusnõunik Ülar Kõrge

2. Kanepi valla jäätmevaldajate registri põhimäärus. Ettekandja vallavanem Piret Rammul

3. AS Võru Vesi aktsiate omandamine. Ettekandja vallavanem Piret Rammul

4. Vallavolikogu alaliste komisjonide 2019 aasta tegevuse ülevaade. Ettekandjad Tiit Rammul, Urmas Kivirand, Merike Luts

5. Avaldused ja päevakajalised teemad.

 

2019. aasta istungid

23. jaanuar 2019 Päevakord

19. veebruar 2019 Päevakord

19. märts 2019 Päevakord

17. aprill 2019 Päevakord

16. mai 2019 Päevakord

20. juuni 2019 Päevakord

18. juuli 2019 Päevakord

15. august 2019 Päevakord

19. september 2019 Päevakord

17. oktoober 2019 Päevakord

21. november 2019 Päevakord 

19. detsember 2019 Päevakord

2018. aasta istungid

23. jaanuar 2018 Päevakord

20. veebruar 2018 Päevakord

20. märts 2018 Päevakord

17. aprill 2018 Päevakord

15. mai 2018 Päevakord

19. juunil 2018 Päevakord

21. august 2018 Päevakord

25.september 2018 Päevakord

16. oktoober 2018 Päevakord

20. november 2018 Päevakord

18. detsember 2018 Päevakord