Kanepi Vallavolikogu istungid

Kanepi Vallavolikogu korralised istungid toimuvad üldjuhul kord kuus kuu kolmandal teisipäeval. 

23. jaanuar 2019 Päevakord

19. veebruar 2019 Päevakord

19. märts 2019 Päevakord

17. aprill 2019 Päevakord

16. mai 2019 Päevakord

20. juuni 2019 Päevakord

18. juuli 2019 Päevakord

15. august 2019 Päevakord

19. september 2019 Päevakord

1. Kinnisasja omandamiseks loa andmine. Ettekandja maaspetsialist Kadri Kaska.

2. Korraldatud jäätmeveo hankelepingu pikendamine. Ettekandja keskkonnaspetsialist Urmas Kolina.

3. Kanepi Vallavolikogu määruse kehtetuks tunnistamine. Ettekandja kultuuri- ja haridusnõunik Kerli Koor.

4. Kanepi valla 2019. aasta esimene lisaeelarve. Ettekandja finantsnõunik Kaida Vool.

5. Korteriühistute toetamise kord. Ettekandja majandusnõunik Ülar Kõrge.

6. Kanepi Vallavolikogu 23.01.2018 määruse nr 5 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine. Ettekandja vallavanem Piret Rammul.

7. Esindaja nimetamine Kanepi Lasteaia hoolekogusse. Ettekandja volikogu esimees Kaido Kõiv.

8. Avaldused ja päevakajalised teemad.

 

2018. aasta istungid

23. jaanuar 2018 Päevakord

20. veebruar 2018 Päevakord

20. märts 2018 Päevakord

17. aprill 2018 Päevakord

15. mai 2018 Päevakord

19. juunil 2018 Päevakord

21. august 2018 Päevakord

25.september 2018 Päevakord

16. oktoober 2018 Päevakord

20. november 2018 Päevakord

18. detsember 2018 Päevakord