Revisjonikomisjon

Avo Kruusla, esimees avo.kruusla@gmail.com

Valev Krebes, aseesimees krebes.valev@gmail.com

Aavo Maat

Revisjonikomisjoni protokollid on leiatavad dokumendiregistris Delta: protokollid

 

Majandus- ja eelarvekomisjon

Tiit Rammul, esimees tiitram74@gmail.com

Kaido Kõiv, aseesimees kaidokoiv@gmail.com

Marek Kamla

Argo Zoludev

Mati Haavistu

Piret Rammul

Mart Võsu

Majandus- ja eelarvekomisjoni protokollid on leitavad dokumendiregistris Delta: protokollid

 

Kultuuri- ja spordikomisjon

Tarmo Tagamets, esimees tarmo.tagamets@gmail.com

Astra Kittus, aseesimees astrakittus038@gmail.com

Aire Hallap

Helen Rebane

Marion Kull

Hegri Narusk

Kultuuri- ja spordikomisjoni protokollid on leitavad dokumendiregistris Delta: protokollid

 

Haridus- ja noorsookomisjon

Sigrid Mark, esimees sigridhappy@gmail.com

Helen Rebane, aseesimees helenrebane1@gmail.com

Urmas Kivirand

Imbi Vaikmäe

Merike Luts

Inge Tamm

Eda Tarend

Haridus- ja noorsookomisjoni protokollid on leitavad dokumendiregistris Delta: protokollid

 

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon

Andrus Seeme, esimees andrusseeme@gmail.com

Argo Zoludev, aseesimees argozoludev8@gmail.com

Kalju Ennok

Riina Marran

Inge Tamm

Vaike Meesak

Astra Kittus

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni protokollid on leitavad dokumendiregistris Delta: protokollid