Kanepi valla eelarvest MTÜ-dele suunatud tegevustoetus

Vallavalitsusele laekus tähtajaks 29 taotlust mittetulunduslike ühingute poolt korraldatavate ürituste, ühingute tegevustoetuse ja rahastuse saanud või planeeritavate investeeringuprojektide kaasrahastamiseks summas ca 51 000 eurot. Toetust oli sel aastal vastavalt 2023. aasta septembris kehtima hakanud mittetulundusliku tegevuse toetamise korrale võimalik taotleda kolmes kategoorias: projektitoetus, tegevustoetus ja kaasfinantseeringu toetus. 2024. aastal toetab Kanepi vald kogu taotletud summa ulatuses või osaliselt 19 projekti. Osalise toetuse andmise põhjus on peamiselt eelarve vahendite otsalõppemine, mõnede projektide puhul ei ole kõik taotletud kulud põhjendatud või ei vastanud toetuse andmise eesmärkidele. Toetuse kogusumma on 20 427 eurot. Sageli lisandub valla toetusele ka korraldajapoolne omaosalus, võistlejate osalustasu, sponsorite ja abiliste toetus või toetus Kultuurkapitalilt. Toetuseta jäid taotlused põhjusel, et taotlustes planeeritud tegevused ei vastanud toetusmeetme eesmärkidele või ei olnud abikõlblikud. Mõnel juhul ei sisaldanud taotlus piisavalt informatsiooni või jättis taotluse esitaja etteantud tähtajaks taotluses esinevad puudused kõrvaldamata. Mõned taotlused tuli tagasi lükata põhjusel, et taotleja asukoht registri andmetel ei ole Kanepi vald. Tegevusi ja üritusi tuleb eelnevalt reklaamida ja võimalikke osalejaid teavitada. Toetuse kasutamise aruanded tuleb vallavalitsusele esitada 30 tööpäeva jooksul ürituse toimumisest, projekti või tegevusaasta lõppemisest.

 

Kanepi valla eelarvest mittetulunduslike tegevuste toetused 2024. aastal
  taotleja nimi  üritus/tegevus TOETUSE summa, eur
PROJEKTITOETUS
1 Martin Luts Kanepi Streetball 2024 korraldamine. 2000
2 MTÜ AOK Arendus Kanepi valla rahvatriatloni  korraldamine Koorastes,  augustis 2024. 1200
3 MTÜ Alle-Saija Teatritalu Alle-Saija Teatritalu etendustegevuse korraldamiseks 2023/2024 hooajal. 1050
4 Laura Vals Suveöö kontserrt Tuuliku talus. Toetatakse ainult heli- ja valgustehnika rentimise kulu. 750
5 MTÜ Otepää Motoklubi  Valgjärve Trial 2024 korraldamine ajavahemikul 25.05.2024 - 30.09.2024. 1600
6 Katrin Viilu  Uma Pido kultuuriorienteerumisr "Nakami liigutama-lõvvami tsihi Uma Pidolõ" Kanepi etapi korraldamine. 400
7 Ristikhein MTÜ  Kõivualutse laadapäev 2024 ja Kostitee laat 2024 korraldamine. 1500
8 MTÜ Postitee Sündmuse Postitee Pillerkaar 2024 korraldamine. 600
9 EELK Kanepi Jaani Kogudus Projekti Kanepi muusikasuvi 2024 korraldamine. 1000
TEGEVUSTOETUS
10 MTÜ Kanepi Laulu Selts Kanepi Laulu Seltsi tegevused 2024. aastal. 1000
11 MTÜ Prangli Külaselts  MTÜ Prangli Külaselts tegevused 2024. aastal: vastlapäev ja perepäev. Kevadpühad, kadri ja- mardipäev, viltimispäev, mõttemängudepäev ja jõulupidu. 1000
12 Ihamarulased MTÜ  Sündmused Ihamaru rahvale 2024. aastal.  1000
13 MTÜ Saverna Kes Kus Saverna piirkonna ühistegevuste läbiviimiseks ja terviseraja arendamine. 1000
14 MTÜ Maaritsa  2024. aastal eakatele väljasõitude transpordi korraldamiseks. 1000
15 MTÜ Päri Selts Erastvere küla tegemiste toetamine 2024. aastal. 1000
16 Kaagvere-Karste Küla Selts MTÜ Kaagvere-Karste Küla Seltsi edendamine 2024. aastal, ühisüritused (1000 eurot), külaseltsi ruumide küte ja elekter (1000 eurot). 2000
KAASFINANTSEERINGU TOETUS
17 MTÜ Prangli Külaselts  Kohaliku Omaalgatuse Programmist rahastatava projekti kaasfinantseerimine külaplatsil mullatööde tegemiseks, kändude juurimiseks, tiigi puhastamiseks. 283
18 MTÜ Päri Selts Kohaliku Omaalgatuse Programmist rahastatava projekti kaasfinantseerimine Erastvere külakeskusesse kokkupandavate telkide, laudade, toolide seotamiseks, lava  ja välilahenduste arendamiseks, koolituste korraldamiseks (kaks projekti). 1444
19 MTÜ Ihamarulased Kohaliku Omaalgatuse Programmist rahastatava projekti kaasfinantseerimine Ihamaru külakeskusele kontserdipaiga lisasisseseade soetamine ja hoone sokliosa veekindlaks muutmine. 600
EI TOETATA
20 Alle-Saija Teatritalu Teatritalu arendustööd ja kaasfinantseeringu taotlus. 0
21 Aigi Salundi - Galitsin Projekt Rohepädevused - iga üks loeb!   
22 MTÜ Otepää Motoklubi  MTÜ Otepää Motoklubi treeningutes osalevate laste võistlustel osalemine. 0
23 MTÜ Otepää Motoklubi Laste ja noorte mototriali treeningute rahastamine. 0
24 MTÜ Saverna Vanatehnikaklubi Üritus Autojuhtide päev 2024. 0
25 Karilatsi Küla Selts MTÜ Jaanipidu Karilatsi külaplatsil.  0
26 MTÜ Kagu-Eesti Lasterikkad Mittetulundusühingu tegevuste läbiviimine 2024. aastal. 0
27 MTÜ Kanepi Looduse Kaitseks MTÜ Kanepi Looduse Kaitseks tegevustoetus. 0
28 EELK Kanepi Jaani Kogudus Projekt Kanepi kiriku avatud uksed. 0
29 MTÜ Orienteerumisklubi Põlva Kobras Orienteerumisürituste korraldamine Kanepi vallas 2023. a 0
KOKKU: 20427