Kirjeldus
Detailplaneering koostatakse Kanepi valla territooriumi osa kohta seaduses ning kehtivate üldplaneeringutega määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega aladel või juhtudel. Detailplaneeringu olemasolul või detailplaneeringu koostamise kohustuse korral on detailplaneering ehitusprojekti koostamise alus. Enne hoone projekteerima asumist on vajalik välja selgitada, kas ehitusprojekti koostamise aluseks on vajalik detailplaneeringu koostamine või kas kehtiv detailplaneering on olemas.   
Detailplaneeringu algatamise taotlusele järgneb taotluse menetlemine. 
Õigusaktid Planeerimisseadus
Taotluse vorm Detailplaneeringu algatamise taotlus esitatakse Kanepi Vallavalitsusele digiallkirjastatult e-postile kadri@kanepi.ee või allkirjastatult paberil aadressil Turu põik 1, Kanepi alevik, Kanepi vald 63101.
Kontaktid Kadri Kaska, e-post kadri@kanepi.ee, tel 797 6315, 5698 5589