Kanepi valla hankekord

Vastu võetud Kanepi vallavolikogu 23.01.2018 määrusega nr 2

https://www.riigiteataja.ee/akt/403022018045

Kanepi Vallavalitsuse poolt teostatavate ja teostatud riigihangete andmed on kättesaadavad riigihangete registris

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/search-links

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Kortermaja katuse vahetus" läbiviimine

Kanepi vallavalitsus küsib hinnapakkumist kortermaja katuse vahetuseks. Kortermaja kuulub Kanepi vallale, aadressil Kodukassi, Erastvere küla, Kanepi vald. Hinnapakkumine peab sisaldama vana eterniit maha võtmist ja utiliseerimist, aluskanga paigaldust, distantslaudade paigaldamist, uue katuse ehitust asbestivabadest eterniitplaatidest, vajalike serva-, harja- ja ääreplekkide paigaldamist, räästakasti ehitust ja ventilatsioonikorstnate otste taastamist(lagunenud või lahtiste kivide korrastamine). Pakkumuse hinnale lisada 5% ettenägematuteks töödeks. Pakkumuse tegija peab tutvuma olukorraga kohapeal ja mõõtma katuse pinna ise üle. Pakkumus esitada e-postile majandus@kanepi.ee hiljemalt 11. detsember 2020. Tööde teostamise aeg kevad-suvi 2021. Täpsem informatsioon majandusnõunik Ülar Kõrge tel 56153009 või e-post majandus@kanepi.ee

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Krootuse kooli parema tiiva sokli hüdroisolatsioon ja liigvee ärajuhtimine" läbiviimine

Põhiliste tööde kirjeldus: Geodeetilised mõõdistustööd, hoone osa maa-alused hüdroisolatsioonitööd ja soojustamine, drenaaži- ja sademeveetorustike projekteerimine ja ehitus, metallist kaldtee ehitus.

 

1.            Hanke korraldaja: Kanepi Vallavalitsus, Turu põik 1, Kanepi alevik, Kanepi vald Põlvamaa

2.            Hanke objekt: Krootuse koolimaja, aadressil Kooli tn 1, Krootuse küla, Kanepi vald Põlvamaa

3.            Pakkumuste esitamise tähtaeg on 19.04.2021;

4.            Hankes saavad osaleda äriregistris registreeritud ehitusettevõtjad, kes tegutsevad ehitusvaldkonnas.

5.            Pakkuja ehitustööde eest vastutavas meeskonnas peab olema projektijuht, kes vastab vähemalt miinimumnõudele ehitusinsener tase 6.

6.            Pakkumused tuleb esitada kirjalikult, mahutabeli põhiselt Kanepi Vallavalitsusele e-posti aadressil majandus@kanepi.ee.

7.            Lisainfo ja kohapeal olukorraga tutvumine Ülar Kõrge 56153009 või e-post majandus@kanepi.ee

Mahutabel

Pilt 1

Pilt 2

Pilt 3

Pilt 4

Projekti torustike skeem

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Põlgaste raamatukoguruumide ehitustööd" läbiviimine

1. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 02.02.2021;

2. Pakkumused tuleb esitada kirjalikult, Kanepi Vallavalitsusele e-posti aadressil majandus@kanepi.ee.

3. Tööde mahutabel ja ruumide plaan on lisatud failides

4. Lisainfo ja kohapeal olukorraga tutvumine Ülar Kõrge 56153009 või e-post majandus@kanepi.ee

Asendiplaan

Tööde mahutabel

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Saverna kergliiklustee" läbiviimine

1. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 27.08.2020;

2. Pakkumused tuleb esitada kirjalikult, Kanepi Vallavalitsusele e-posti aadressil majandus@kanepi.ee.

3. Lisainfo ja kohapeal olukorraga tutvumine Ülar Kõrge 56153009 või e-post majandus@kanepi.ee

 

Seotud failid:

Kululoend

Seletuskiri

Asendiplaan

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Kanepi valla pindamistööd" läbiviimine

1. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 17.07.2020;

2. Pakkumused tuleb esitada kirjalikult, Kanepi Vallavalitsusele e-posti aadressil majandus@kanepi.ee.

3. Lisainfo ja kohapeal olukorraga tutvumine Ülar Kõrge 56153009 või e-post majandus@kanepi.ee

Seotud failid:

Tööde loend

Tööde skeem