Kanepi vald tunnustas haridustöötajaid

Foto: Keitlin Kõoleht

 

5. oktoobri õhtul olid Kanepi valla haridustöötajad palutud tunnustusüritusele Kanepi Seltsimajja. Kanepi Vallavalitsus tunnustas valla haridustöötajaid, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks ning kelle tegevus on positiivselt mõjutanud haridusasutuste ja Kanepi valla arengut. Kuude kategooriasse esitati 21 kandidaati. Maakondlikule konkursile „Eestimaa õpib ja tänab 2022" esitati Kanepi valla haridusasutustest kaheksa nominenti, kellest üks pärjati laureaadiks.

Tunnustuse pälvisid:
1. Aasta elutöö preemia – Sirje Tamm (Krootuse Põhikool)

Sirje Tamm on õpetaja ja treenerina töötanud pool sajandit. 1973. aastal, peale ülikooli lõpetamist, alustas treenerina VSÜ "Kalev" Tartu Laste Spordikooli sõudetreenerina, aastatel 1977-1984 töötas Kaarepere 8-kl. Kooli kehalise kasvatuse ja vene keele õpetajana ning 01.09.1984 – 22.06.2022 oli Sirje Krootuse Põhikooli kehalise kasvatuse ja vene keele õpetaja.

Sirje Tamm on aastaid tulemuslikult, kohusetundlikult ja südamega tööd teinud. Kehalise kasvatuse õpetajana nägi ta palju vaeva, et motiveerida õpilasi rohkem arendama oma füüsilisi võimeid ja elama tervislikult. Ta osales õpilastega paljudel spordivõistlustel. Tema õpilased on edukalt esindanud kooli nii maakonna kui ka vabariiklikel võistlustel ja saavutanud arvukalt auhinnalisi kohti. Vabariiklikul algklasside  teatevõistlusel "Tähelepanu, start!" on Sirje Tamme õpilased tulnud neljal korral esikolmikusse, kahel korral esikohale. Sirje  tegeles õpilastega väljaspool tunde, korraldas ülekoolilisi sportlikke  üritusi: spordipäevad, vastlapäevad, tervisepäevad, Karaski- Krootuse jooks, kooli rammumehe võistlused jne. Tänaseni toimub iga-aastaselt traditsiooniline Karaski-Krootuse jooks, mille algatas Sirje 1987. a.

Sirje osales aktiivselt koolielu edendamisel, oli kooli hoolekogu ja tervisenõukogu liige, avaldas alati arvamust ja pakkus välja võimalikke lahendusvariante probleemidele. Samuti osales aktiivselt kehalise kasvatuse ja vene keele ainesektsioonide töös.

Vabariiklik Koolispordi Liit on tunnistanud Sirje Tamme parimaks õpetajaks põhikoolides sporditöö edendamisel, talle on omistatud vanemõpetaja ametijärk ja Põlvamaa Aasta Õpetaja tiitel. Sirje Tamme on korduvalt tunnustatud riiklikult ja maakondlikult.

2. Aasta lasteaiaõpetaja – Ly Pähn (Kanepi Lasteaed)
Kanepi lasteaias on Ly Pähn oma teadmisi ja oskusi jaganud juba üle 39 aasta. Ly on ettevõtlik, koostööaldis, loominguline, vastutustundlik ja õppimisvõimeline õpetaja. Teda hindavad kõrgelt kolleegid, aga mis veelgi olulisem, kõrgelt hindavad teda ka lapsevanemad, kes esitasid Ly "Eestimaa õpib ja tänab" raames Põlvamaa aasta lasteaiaõpetaja 2022 kandidaadiks. Ta on olnud ka mitmeid kordi praktikajuhendajaks nii lasteaiaõpetaja erialal, lapsehoidja, õpetaja assistendi, kui ka meditsiini valdkonna tudengitele.

2021. aastal osalesid Naksitrallide ja Noblu rühma lapsed KIK-i keskkonnaprogrammis "Kalapäev-õpime ja kokkame". Oma rühma lastega võttis Ly osa Eesti Ajaloomuuseumi kollaažikonkursist "Elu koera nahas", kus üks lastest saavutas mitmesaja töö hulgas II koha. Auhinnalise koha saavutas tema rühma laps ka  Põlvamaa tervist edendavate haridusasutuste võrgustiku korraldatud joonistusvõistlusel "UNI". Viis tema rühma last osalesid rahvusvahelises kalade joonistusvõistluses "Fish Art Contest".

3. Aasta õpetaja – Merike Luts (Kanepi Gümnaasium)
Merike on töötanud aastaid eduka inglise ja saksa keele õpetajana. Sellest on andnud tunnistust õpilaste head tulemused inglise keele riigieksamitel ja maakondlikel võõrkeele olümpiaadidel. Merike on teinud aktiivset projektitööd, mille raames on paljud meie kooli õpilased saanud rahvusvahelise õppimise kogemuse. Tänu Merikese entusiasmile rahvusvahelistes projektides osalemisel on mitteformaalne haridus täna Kanepi Gümnaasiumis formaalhariduse üheks kindlaks osaks, laiendades õpilaste ja projektis osalenud õpetajate silmaringi, oskust hakkama saada erinevates situatsioonides ja keskkondades. Kanepi Gümnaasiumi õpilaste inglise keele oskus ja selle kasutamisjulgus on märgatavalt kasvanud tänu osalemisele nendes projektides. Viimastel aastatel on Merike tõestanud ennast eduka ja uuendusmeelse õppejuhina. Kolleegidele ja õpilastele on Merikese aktiivsus erinevates eluvaldkondades ning rahva- ja linetantsus jätkuvalt eeskujuks.

4. Aasta noor õpetaja – Mirjam Nurmla (Kanepi Gümnaasium)
Mirjam on väga pühendunud õpetaja. Tal on lisaks oma kutsealastele oskustele õpetajana ka äärmiselt lai silmaring. Need omadused toetavad väga palju tööd õpetajana. Mirjam on alati abivalmis, vastutulelik ja alati olemas õpilastele, lastevanematele ja kolleegidele. Noore, alustava õpetajana on Mirjam alati nõus osalema täiendkoolitustel ja viima praktikasse iga uue omandatud metoodika. Süsteemse inimesena ja uuendusmeelse õpetajana on tema tunnid huvitavad, põhjalikult ettevalmistatud ja tagasisidestatud. Mirjam on hinnatud loov- ja uurimistööde juhendaja ja retsensent ning korrektne seadusmuudatuste sisseviija dokumentatsiooni. Loodushuvilisena, floristina ja endise riigiametnikuna on tema lisandväärtus organisatsiooni arengus hindamatu.

5. Aasta hariduse sõber – Tarmo Haljak
Noorkotkaste ja kodutütarde Kõlleste rühma juhendajana on Tarmo Haljak aastaid toetanud laste- ja noorte mitteformaalset ja isamaalist haridust. Isamaalise Hariduse Programmi toel on ta Kanepi valla noorte heaks 2021. aastal 3000 euro ja 2022. aastal 2500 euro eest korraldanud enam kui neli õppelaagrit, kus noored on omandanud oskusi orienteerumises, toiduvalmistamises, osavuses, puutöös, matkatarkustes, esmaabis, juhtimises, laskmises, looduse tundmises jpm. Tarmo  on välja ehitanud oma talu maadele välilaagri noortele. Tarmo Haljak on ehitanud Krootuse Põhikooli lasketiiru ning pakkunud laskespordiga tutvumise võimalust kõigile valla noortele. Tarmo ei ütle kunagi ära abist, kui teda kutsuda perepäevadele, õpihuvilaagritesse või teiste rühmade laagritesse töötubasid läbi viima.

6. Aasta hariduse tegu – „Rahvusvahelised projektid Kanepi Gümnaasiumis" 4 projekti, eestvedajad Merike Luts ja Kristel Uiboupin.
Kanepi Gümnaasiumis jõudsid 2021/2022 õppeaastal lõpule 4 Erasmus+ koolidevahelise strateegilise koostöö projekti. Projektide tegevused olid plaanitud kahele aastale, kuid COVIDi tõttu lükkus õppimistegevus välismaal edasi ning koondus lõpuks viimasesse aastasse. Õpilased koostasid projektide raames esitlusi, uurisid projektiteemasid, kirjutasid aruandeid, tegid seinalehti, kasutasid IT vahendeid, esinesid kaasõpilastele.

Kõigis neljas projektis kokku osales otseselt 10 õpetajat ja 25 9.-12.klassi õpilast, vastuvõtuga Kanepis olid seotud ligi 20 õpetajat ning 40 9.-12.klasside õpilast. Kaudselt mõjutasid projektid kogu koolipere, jõudes ainetundidesse, vabaaja tegevustess ja kodudesse.
Projektid:
STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics Together  2019-2022
TESLA: Together in Environmental Solutions Learning Activities 2019-2022
SKILLS: With the Skills of the Future for a Successful Job and Life 2019-2022
Today's Young People Tomorrow's Entrepreneurs 2019-2022

 

Maakondliku tunnustuse pälvinud ja märkimisväärsete tulemuste eest oma töös vääris tunnustamist
Janeli Valdmets, kes pärjati Põlvamaa Aasta tugispetsialisti laureaadiks.

 

Esitatud nominendid:

Aasta õpetaja:
Anne Uibo
Merike Tamm
Tiina Konks

Aasta noor õpetaja:
Annabel Huik
Kätlin Korjus
Mirjam Nikolai
Veronika Madalvee

Aasta lasteaiaõpetaja:
Kairit Kolpakov

Aasta hariduse sõber
Aime Timofejeva
Kadri Kiho
Kaire Pukk
Kaisa Potter
Kristi Kähr
Mirjam Nurmla
Virve Leosk
Ülle Maran

Aasta hariduse tegu
Kanepi Gümnaasiumi kevadball
I kooliastme teadusfestival Kanepi Gümnaasiumis

 

Eesti Filharmoonia Kammerkoori meeskvartett esitas haridusperele kauneid ja ajatuid meloodiaid.

Pildigaleriid saab vaadata siit.

 

Kerli Koor
kultuuri ja avalike suhete spetsialist
kerli.koor@kanepi.ee
tel 5537576