Kaitsevägi harjutab Kanepi vallas allüksuste vahelist koostööd

Diviisi 2. jalaväebrigaadi ajateenijad harjutavad 22.-23.03, 27.-30.03 ning 03.-06.04.2023 Kanepi ümbruses ja Kivikülas allüksuste vahelist koostööd, mis on osa ajateenijate tavapärasest väljaõppetsüklist. Õppusel osalevad ajateenijad võivad kasutada erinevaid imitatsioonivahendeid, sealhulgas paukpadruneid ja õppegranaate.

Masinate liiklemine ja imitatsioonivahendite kasutamine võivad tekitada tavapärasest rohkem müra. Kaitsevägi annab endast parima, et kasutada õppuse alasid heaperemehelikult ja mõjutada võimalikult vähe õppuse ajal tavapärast argielu. Tegevused on planeeritud päevasele ajale arvestades öörahu ning maa-alade/hoonete kasutamine õppuse ajal kooskõlastatakse eelnevalt omanikega

Vaatamata sellele, et väljapool harjutuslasid ei kasutata lahingmoona, võivad ka imitatsioonivahendid teha valedes kätes palju kahju. Leides õppuse alalt eseme, mille puhul tekib kahtlus, et see võib kujutada kellelegi ohtu, ei tohiks seda mitte mingil juhul ise puutuda. Sellises olukorras teavitage sellest koheselt õppusel osalejaid või häirekeskust telefonil 112!

Õppust puudutavate kiireloomulisemate küsimuste korral kontakteeruge kaitseväe tsiviil-sõjalise koostöö (CIMIC) spetsialisti seersant Artur Linnusega numbril 5430 1212 või aadressil artur.linnus@mil.ee

Võimaldades kaitseväel harjutada oma kodukandis annate sellega olulise panuse Eesti riigikaitsesse. Täname Teid toetuse eest ja jääme lootma meeldivale koostööle.

 

Kaitsevägi