HANKETEADE: Kanepi valla kohalike kruusateede tolmutõrje 2023

Kanepi vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumust Kanepi valla kohalike kruusateede tolmutõrje teostamiseks 2023. aastal vastavalt lisatud lähteülesandele ja selle lisadele.

 

Pakkujale esitatavad nõuded:

  • Pakkuja peab omama teenuse teostamiseks vajalikke töö- ja liiklusvahendeid, kvalifitseeritud tööjõudu ning hooldustöödeks vajalikke seadmeid. Pakkuja esitab vastava kinnituse pakkumuse vormil.
  • Pakkujal peab olema eelnev kogemus sarnaste osutatud teenustööde teostamisest – pakkuja peab olema teostanud vähemalt 2 käesoleva hanke objektiga sarnast teenustööd viimase 36 kuu jooksul (aastatel 2020-2022). Pakkuja esitab ülevaate teostatud töödest pakkumuse vormil.

Hindamise aluseks on 1km teelõigu tolmutõrje maksumus. Hindamiskriteeriumiks on madalaim hind.

Kutse hinnapakkumuse esitamiseks

Lisa - pakkumuse vorm

Lepingu projekt

 

Pakkumused esitada e-posti aadressile mari.mandel-madise@kanepi.ee hiljemalt 10. aprill kell 10.00.

 

Sisulise küsimuste korral palume pöörduda majandusosakonna juhataja Rain Sangernebo poole rain.sangernebo@kanepi.ee, tel 503 8082.