Kanepi Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Erastvere Raamatukogu-külakeskuse direktori töökoha täitmiseks

Erastvere Raamatukogu-külakeskuse direktori töökoha põhieesmärk on pakkuda piirkonna elanikele kultuurialaseid tegevusi - lugejate teenindamine, huvitegevuse ja aktiivse puhkuse võimaluste pakkumine, omaalgatuse toetamine ja piirkonna kultuurielu edendamine.

 

Peamised teenistusülesanded

Raamatukogu-külakekuse direktor:

 • korraldab raamatukogu tööd: valib ja tellib teavikud, korraldab lugejateenindust, esitab aruandlust;
 • korraldab piirkonna elanikele kultuuri- ja meelelahutuslikke üritusi, sh raamatukogu teavikute tutvustamise üritusi, loob võimalused huvitegevuste harrastamiseks;
 • teeb koostööd, nõustab ja toetab piirkonna külaliikumist;
 • teeb koostööd teiste valla raamatukogude ja kultuuriasutustega;
 • hoiab korras külakeskuse hoone ja territooriumi;
 • koostab asutuse eelarve ja jälgib selle täitmist.

 

Kandidaadilt ootame:

 • kõrgharidust raamatukogunduse või infoteaduste alal või raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni (kolmas aste);
 • eesti keele oskust kõrgtasemel;
 • soovitatavalt varasemat kultuuritöö kogemust;
 • kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet.

 

Pakume:

 • huvitavat, vastutusrikast ja rutiinivaba tööd;
 • hubast ja hästi hoitud töökeskkonda;
 • erialast täiendkoolitust;
 • töötasu 1020 eurot kuus;
 • 35-päevast põhipuhkust.

 

Kandideerimiseks palume esitada nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad, motivatsioonikiri ning CV hiljemalt 16.04.2023.a aadressile: Kanepi Vallavalitsus, Turu põik 1, Kanepi alevik, 63101 PÕLVAMAA või e-posti aadress: vald@kanepi.ee.  Info Kerli Koor tel. 5537576