HANKETEADE: Saverna külas Kooli tee 5 asuvate ruumide lasteaiarühmaruumideks ümberehitamise omanikujärelevalve

Kanepi Vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumusi Saverna külas Kooli tee 5 asuvate ruumide lasteaiarühmaruumideks ümberehitamise omanikujärelevalve leidmiseks vastavalt lisatud hanke lähteülesandele ja selle lisadele.

Lasteaia ehituse riigihanke viitenumber 264017

 

Pakkujale esitatavad nõuded:

  • Pakkuja peab olema hanke algamisele eelneva 24 kuu (kuni pakkumuste esitamise tähtpäevani) jooksul teostanud vähemalt 2 sarnase objekti ehitustööde omanikujärelevalve teenust.

 

Hanke dokumendid:

Lähteülesanne

Taotluse vorm

Lepingu projekt

 

Tähtajaks laekunud pakkumuste hindamiskriteeriumiks on 1 kuu madalaim hind.

Pakkumused esitada hiljemalt 05.06.2023 kell 15:00 e-posti aadressile: Mari.mandel-madise@kanepi.ee.

 

Lisainfo:
Mari Mandel-Madise
mari.mandel-madise@kanepi.ee
tel: 5333 5770