Alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Saverna kergliiklustee" läbiviimine

1. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 27.08.2020;

2. Pakkumused tuleb esitada kirjalikult, Kanepi Vallavalitsusele e-posti aadressil majandus@kanepi.ee.

3. Lisainfo ja kohapeal olukorraga tutvumine Ülar Kõrge 56153009 või e-post majandus@kanepi.ee

 

Seotud failid:

Kululoend

Seletuskiri

Asendiplaan

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Kanepi valla pindamistööd" läbiviimine

1. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 17.07.2020;

2. Pakkumused tuleb esitada kirjalikult, Kanepi Vallavalitsusele e-posti aadressil majandus@kanepi.ee.

3. Lisainfo ja kohapeal olukorraga tutvumine Ülar Kõrge 56153009 või e-post majandus@kanepi.ee

Seotud failid:

Tööde loend

Tööde skeem