Kanepi valla jäätmejaamad

Saverna jäätmejaam
Avatud:  E-P 07.00-22.00
 
Põlgaste jäätmejaam
Avatud:   E-P 07.00-22.00
 
Krootuse jäätmejaam
Avatud:  E-P 07.00-22.00
 
Kanepi jäätmejaam
Avatud: E-P 07.00-22.00
 

Kõik neli jäätmejaama on avatud kõigile Kanepi valla kodanikele. Valla kodanikele on jäätmejaamade kasutamine tasuta.

Jäätmejaama sissepääsu tagamiseks on vajalik sõlmida kasutusleping. Kasutuslepingu sõlmimisel saab klient värava avamiseks kaardi või lühinumbri.

Täpsema info saamiseks ja lepingu sõlmimiseks palume pöörduda:

Kanepi Jäätmejaama (Kooli tn 21) E- R  9.00 – 12.00

Kanepi valla jäätmejaamade operaator tel. 5294793 Ly Kamja

Kanepi valla keskkonnaspetsialist tel. 53014438 Urmas Kolina

Kanepi varahalduse juhataja tel. 5295821 Tiit Rammul

Lühinumbri kasutamise lepingu saab sõlmida elektrooniliselt. Selleks palun helistada või saata e-kiri  Ly Kamjale tel. 5294793, e-post operaator@kanepi.ee või Urmas Kolinale tel. 53014438; e-post keskkond@kanepi.ee.

Jäätmejaama teenindab AS Epler & Lorenz
Telefon: 7 421 398, 52 38 615
E-post: epler-lorenz@epler-lorenz.ee
Koduleht: www.epler-lorenz.ee

 

 

Valminud on Kanepi aleviku jäätmejaam

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt toetatud projekt "Kanepi aleviku jäätmejaama rajamine" on ellu viidud ajavahemikul september 2018 - oktoober 2019.  Projekti rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest 197200,42 euroga, millele lisandus valla omafinantseering. Projekti eesmärgiks oli jäätmete ringlussevõtu arendamine ja jäätmete liigiti kogumise tõhustamine.  

Projektiga viidi ellu Kanepi, Kõlleste, Laheda, Valgjärge ja Vastse-Kuuste valla ühise jäätmekava 2016-2020 üks suurim investeering, Kanepi jäätmejaama rajamine, mis aitab kaasa riilike strateegite ja kohalike omavalitsuste ühise jäätmekava elluviimisele.