ALATES 1. JUULIST 2018 KEHTIVAD Kanepi vallas UUED JÄÄTMEVEO TEENUSTASUD

Eesti Keskkonnateenused AS esitas Kanepi Vallavalitsusele taotluse endiste Kanepi,  Kõlleste ja Valgjärve valla territooriumi hõlmanud veopiirkonna segaolmejäätmete käitlemise teenustasude muutmiseks. Segaolmejäätmete käitlemise teenustasude suurendamise vajadust on põhjendatud jäätmete käitluskulu kasvuga, kütuseaktsiisi kallinemisega, postiteenuste kallinemisega ning  alates 2018 aastast kehtima hakanud veokite teekasutuse maksuga.

Kanepi Vallavalitsuse 24.05.2018 korraldusega nr 153 rahuldas Kanepi Vallavalitsus jäätmeveo teenustasu muutmise taotluse.

Kanepi Vallavalitsus annab teada, et alates 1. juulist 2018 kehtivad Kanepi valla haldusterritooriumi hõlmavas veopiirkonnas uued jäätmeveo teenustasud.

Jäätmeveo teenustasud Kanepi veopiirkonnas alates 01.07.2018

Jäätmeliik

Kategooria jäätmemahuti suurus

m3

Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest ilma käibemaksuta (€)

Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest koos käibemaksuga (€)

Segaolmejäätmed

0,08 kott

0,90

1,08

0,08

0,90

1,08

0,14

1,58

1,90

0,24

2,70

3,24

0,37

4,17

5,00

0,66

7,43

8,92

0,80

9,01

10,81

1,50

16,89

20,27

2,50

28,15

33,78

4,50

50,67

60,80