Alates 01.01.2024 teostab korraldatud jäätmevedu Kanepi valla veopiirkonnas Eesti Keskkonnateenused AS.

Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud segaolmejäätmed, paberi- ja kartongijäätmed, biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed, biolagunevad aia- ja haljastujäätmed, segapakendijäätmed, klaaspakendijäätmed, tekstiilijäätmed ning suurjäätmed. 

Jäätmeveo hinnakiri