Kanepi aleviku jäätmejaam

       

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt toetatud projekt "Kanepi aleviku jäätmejaama rajamine" on ellu viidud ajavahemikul september 2018 - oktoober 2019.  Projekti rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest 197 137,43 euroga, millele lisandus valla omafinantseering. Projekti eesmärgiks oli jäätmete ringlussevõtu arendamine ja jäätmete liigiti kogumise tõhustamine.  

Projektiga viidi ellu Kanepi, Kõlleste, Laheda, Valgjärge ja Vastse-Kuuste valla ühise jäätmekava 2016-2020 üks suurim investeering, Kanepi jäätmejaama rajamine, mis aitab kaasa riilike strateegite ja kohalike omavalitsuste ühise jäätmekava elluviimisele.