Jäätmevedu Kanepi vallas

Uus korraldatud jäätmeveo periood algas Kanepi vallas 01.01.2024.
Korraldatud jäätmevedajaks on AS Eesti Keskkonnateenused. Uus korraldatud jäätmeveo periood toob kaasa mitmeid muudatusi tekkekohal jäätmete üleandmisel jäätmevedajale. Infot lepingute, veograafikute muutmise ning pakendikoti saamise kohta edastab jäätmevedaja klienditeenindus.
 

Korraldatud jäätmeveo infopäev toimus 4. detsembril, vaata salvestust siit. 
Infopäeva materjalid.

 

Tutvu Kanepi vallas korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikide kohtkogumise ja üleandmise tingimustega.
 
 
Alates 01.01.2024 korraldatud jäätmeveo raames avalikku ruumi paigaldatavad klaaspakendi
ning paberi- ja kartongijäätme (vanapaberi) konteinerid.
 
Klienditeeninduse kontaktid:
tel: 7386700
e-post: tartu@keskkonnateenused.ee.
 
 

Kogumisringid Kanepi vallas

Kogumisringidel jäätmete üleandmine on vabatahtlik teenus. Selleks, et teenust saada, tuleb esitada teenuse tellimus järgnevalt:

 • Tellimust saab esitada telefoni teel 7386700 või e-kirjaga tartu@keskkonnateenused.ee.
 • Tellimuse esitamisel teada anda tellimuse aadress, jäätmete ligikaudne maht kuupmeetrites ja loetelu mida ning mitu eset üle anda soovitakse (haljastusjäätmete puhul, mitu kotti soovitakse üle anda).
 • Kortermajade puhul, kus on toimiv ühistu, tuleb kogumisringide tellimus esitada ühistu poolt.

Suurjäätmete veoring:

 • toimub kord kvartalis;
 • teenuse saamiseks tuleb esitada tellimus üleval toodud tingimustel;
 • suurjäätmete üleandmine on tasuline, 13.85 €/m³;
 • jäätmevedaja teavitab jäätmevaldajat veo toimumise kuupäevast ette vähemalt 5 päeva;
 • suurjäätmed peavad olema paigutatud jäätmevedajale ligipääsetavale kohale (nt segaolmejäätmete konteineri kõrvale). Asukoha võiks vajadusel vedajaga eelnevalt kokku leppida.

Üle saab anda: vana mööbel, suured põrandavaibad, kardinapuud, madratsid jms.

Aia- ja haljastusjäätmete veoring:

 • teenust on võimalik tellida tiheasustusalal ja kompaktse hoonestusega alal asuvatel jäätmevaldajatel;
 • toimub ajavahemikus 1. aprill kuni 30. november kord kuus;
 • teenuse saamiseks tuleb esitada tellimus üleval toodud tingimustel;
 • jäätmed tuleb pakendada kuni 150L läbipaistvasse kotti, et kotis olevad jäätmed oleksid hõlpsasti tuvastatavad. Vajadusel saab sobivad kotid osta vedajalt;
 • kui jäätmete kogumiskott sisaldab võõriseid, on jäätmevedajal õigus jätta kott vedamata;
 • aia-ja haljastusjäätmete üleandmine on tasuline, 1.04 €/ 150 L kott;
 • jäätmevedaja teavitab jäätmevaldajat veo toimumise kuupäevast ette vähemalt 5 päeva.

Üle saab anda: pehmed haljastujäätmed (lehed, muru, heki pügamisel tekkinud oksad, taimed jms).

 

 

Kanepi vald jagab eelregistreerunud soovijatele kodukompostreid ja biojäätmete konteinereid

2024. aastast on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud seitse erinevat jäätmeliiki: biojäätmed, segapakend, klaaspakend, paber- ja kartong, suurjäätmed, aia- ja haljastujäätmed ja segaolmejäätmed.

Eramajadel on kohustuslik anda üle bio- ja segaolmejäätmeid ning segapakendeid. Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed ehk toidujäätmeid tuleb üle anda konteineriga, mis on ka kõige mugavam ja odavam viis, sest jäätmete üleandmine on tasuta. Kui jäätmeid üle anda ei soovita, tuleb toidujäätmed oma kinnistul kompostida. Kompostimine toimub tiheasustusalal kompostriga, hajaasustusalal lubatud nõuetekohane aunkompostimine.

Korter- ja ridaelamutel on kohustuslik anda üle toidu-, segaolme-, paberi- ja kartongjäätmeid ning sega- ja klaaspakendeid. Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed ehk toidujäätmed tuleb üle anda konteineriga, mis on ka kõige mugavam ja odavam viis, sest jäätmete üleandmine on tasuta.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus rahastas möödunud aasta novembris Kanepi valla projekti  „Biojäätmete kogumise ja kodukompostimise edendamine Kanepi vallas".

Enne taotluse esitamist küsiti elanikelt eelsoove, et saada teada, kui paljude kompostrite-konteinerite jaoks raha taotleda. Nende põhjal esitati SA-le Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) taotlus 30  soojustamata kodukompostri ning 50 biojäätmete konteineri soetamiseks, eesmärgiga laiendada biolagunevate jäätmete liigiti kogumist kortermajades ja propageerida nende jäätmete kohapealset kompostimist eramajades ning seeläbi vähendada biolagunevate jäätmete hulka segaolmejäätmetes.

KIK eraldas Kanepi vallavalitsusele selleks 4112 eurot, mis katab 80% tarvikute abikõlblikest kuludest.

Kodukompostri või konteineri saab enda kasutusse isik, kes on Kanepi vallas hoonestatud kinnistu omanik, mis on liidetud aastaringselt korraldatud jäätmeveoga ja seal aadressil elab Eesti rahvastikuregistri andmetel alaliselt vähemalt üks inimene. Kogumisvahendid antakse üle aktiga, mis kohustab seda kasutama sihtotstarbekalt vähemalt kolm aastat.

Lisainfo valla keskkonnaspetsialistilt Urmas Kolinalt, tel 5301 4438, e-post urmas.kolina@kanepi.ee .

Projekti viiakse ellu heitmekaubanduse (CO2) kauplemissüsteemi toetusega ja rahastatakse kliimaministeeriumi rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest.