Põlgaste tööstuspiirkonna juurdepääs

Lühikokkuvõte

Põlgaste tööstuspiirkond asub Põlva maakonnas ja on Kanepi valla suurim tööstuspiirkond. Alal tegutseb kümmekond ettevõtet(sh maakonna üks suurimaid tööandjaid AS Arke Lihatööstus) ja neis töötab üle 130 inimese. Projektiga rekonstrueeritakse Põlgaste aleviku tööstuspiirkonna avalikus kasutuses olev juurdepääsutee 2018. aasta lõpuks. Projekti tulemusel paraneb olemasolevate ettevõtte konkurentsivõime, on loodud eeldused uute ettevõtete lisandumiseks ja piirkonna tööhõive tõuseb. Projektitoetusega kaasajastatakse juurdepääsutee tööstusala juurde: Roosi ja Tööstuse tänava asfaltkattega ristmik rekonstrueeritakse ja kruusakattega Tööstuse tänava tee rekonstrueeritakse ja kaetakse 0,81 kilomeetri ulatuses asfaltkattega.

Eesmärk

Projekti eesmärgiks on Põlgaste tööstuspiirkonna juurdepääsutee rekonstrueerimisega tõsta ettevõtjate konkurentsivõimet, luua eeldused uute ettevõtete lisandumiseks ning kasvatada piirkonna tööhõivet.

Tulemus

Põlgaste asula tööstusala avaliku juurdepääsutee rekonstrueerimisega on ettevõtjate majandusaktiivsust pärssiv kitsaskoht likvideeritud, avalik tugitaristu on kaasajastatud, 11 ettevõtja konkurentsivõime on tõusnud ja 2021 aastaks on loodud vähemalt 4 uut töökohta.

Toetuse summa

168 717 eurot Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist