Saverna Lasteaed Sipsik

 
Aadress: Kooli tee 7, Saverna küla, Kanepi vald, Põlvamaa 63418
Direktor: Inge Tamm
Telefon: 5344 5769

Osalustasu ja toiduraha

Lasteaia osalustasu on 10 € kuus. Osalustasu ei pea tasuma, kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukohaks on registreeritud Kanepi vald.

Lasteaia toidupäeva maksumus on 2.20 €. Toiduraha tasumisest on vabastatud Kanepi valla elanikud. Toidukulu peab tasuma, kui lapse lasteaiast puudumisest ei teavitata hiljemalt puudumise päeva hommikul enne kella 8.00, saates sõnumi rühma telefonidel.

Nöpsikud   5390 5087

Murumunad  5374  3794

Tõrukesed   5632 9434

Tähesõbrad   5466  7511

Võimalik on teavitada ka Eliis.ee keskkonna kaudu.

Väljaspool Kanepi valda elavatele lastele kehtib toidupäeva maksumus 2.20 € päev ja lisaks tuleb tasuda ka õppemaks ja majanduskulu  10 € kuus.

Dokumendid

Kodukord

Saverna Lasteaed Sipsik põhimäärus

Saverna Lasteaed Sipsik arengukava

Kanepi valla koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kehtestamine

Kanepi valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes lapsevanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord

Koolieelsete lasteasutuste toidukulu kompenseerimine

Avaldus lasteaiakoha taotlemiseks