Pikaaegne sotsiaaltöötaja Küllike Kaldoja pälvis elutöö preemia

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon tunnustas 15. märtsil, ülemaailmsel sotsiaaltöötajate päeval Jõhvi Kontserdimajas 2021. aasta parimaid valdkonda panustajaid. Iga-aastane tunnustamise konkurss võimaldab esile tõsta oma piirkonna, valla või asutuse kõige tublimaid sotsiaalvaldkonna töötajaid ja valdkonda panustajaid, kes on oma pühendunud tegutsemisega muutnud inimeste ja kogukonna elu paremaks.

Sotsiaalvaldkonna elutöö tegija kategooriasse esitati 12 kandidaati. Kolme laureaadi hulgas on ka pikaaegne Kanepi Vallavalitsuse sotsiaaltöö spetsialist Küllike Kaldoja.  

Teised laureaadid on Aime Vaggo (Tallinna LV Pirita Linnaosa Valitsus), Tiia Spitsõn (Harku Vallavalitsus).

Küllike Kaldoja alustas sotsiaalnõunikuna Kõlleste Vallavalitsuses 1996. aasta juulikuus. 1991-1999 oli ta Kõlleste Vallavolikogu liige ning seisis volikogus sotsiaalvaldkonna eest. Lisaks sotsiaalnõuniku ülesannetele juhtis ta aastatel 1999-2014 Krootuse Hooldekodu. Haldusreformi järgselt asus ta 2017. aastal tööle ühinenud Kanepi valla sotsiaaltöö spetsialistina.

Agronoomiharidusega Küllike oli kohalikus kolhoosis osakonnajuhataja ning selle töö kaudu teadis ta kogukonda hästi. Sotsiaaltöö algusaastatel asusid maakohtades sotsiaaltöötajana ametisse sageli põllumajandusspetsialistid, kes kolhoosikorra likvideerimise tõttu oma senisest töökohast ilma jäid. Mitmed maapiirkonna sotsiaaltöötajad on sellise taustaga ja olnud omavalitsuses ametis kuni valdade ühinemiseni. See tähendab, et sotsiaaltöö arenes koos nende inimestega ja on kujunenud selles ametis olnud inimestega ühte nägu. Pikemalt ametis olnud vanemad sotsiaaltöötajad arenesid ise koos eriala kujunemisega, olles seega osalised Eesti sotsiaaltöö identiteedi kujundamises, see kehtib ka Küllikese kohta, ta on kasvanud ja arenenud koos sotsiaaltööga.

Küllike Kaldoja on ennast järjepidevalt koolitanud sotsiaaltöö valdkonnas nii Eestis, Soomes, Rootsis kui Saksamaal. Küllike tunneb kohaliku piirkonna inimesi, traditsioone ja kultuurilist eripära ning selle seoseid kohalike probleemidega ja kasutab oma töös oskuslikult mitteformaalset informatsiooni. Tegeleb kõikide kliendigruppide ja probleemidega, samas hoolitseb ka oma töövõime säilitamise eest. Küllike on tänu pikale praktikale teadlik tööalastest riskidest, ta hoiab kontakti ametikolleegidega ja kasutab iga võimalust kokkusaamiseks ja aktiivseks suhtlemiseks, sealhulgas osaledes võrgustikutöös, kasutades  kovisiooni ja koolituste võimalusi. Küllike on suurepärane meeskonnatöös osaleja, oskab märgata probleeme  ja püüab alati koostöös lahendusi leida. Tal on oskus luua kontakte kolleegide, siduserialade spetsialistide, teenusepakkujate ja kogukonna võtmeisikutega, lähtudes alati oma piirkonna inimeste vajadustest aga arvestades ka koostööpartnerite töö spetsiifikat.

Küllike loob ja hoiab häid koostöösuhteid kohalike inimeste, institutsioonide ja võtmeisikutega ning toetub neile abivajajate väljaselgitamisel ja abi korraldamisel, kasutab loovalt kogukonna ressursse (nt inimeste kompetents, suhtevõrgustikud, info, ettevõtted ja transport, materiaalsed ja loodusressursid), kaasab ja koolitab vabatahtlikke, kaasab vajadusel kogukonnaväliseid ressursse. Ta on alati väga hea meelega juhendanud sotsiaaltöö praktikante ja öelnud, et sellest on talle endale tööalaselt kasu – saab lisaks noorte mõtteid, ideid ja täiendada nende kaudu ka oma erialaseid teadmisi.

Kuuludes samasse kogukonda kohalike elanike, klientide ja koostööpartneritega, on suureks väljakutseks toimetulek paratamatute topeltsuhetega. Maakohas töötades on Küllike õppinud olema diplomaat: orienteerub võimusuhetes ja jääb ka keerukates olukordades erapooletuks. Maapiirkonna sotsiaaltöötajana on ta rohkem kogukonna liige kui ametnik, ta teab peast oma piirkonna iga vallaelaniku muresid ja rõõme. Kui abi on vaja, siis tema aitab ja leiab alati lahenduse, küsimata, mis mina selle eest saan. Nali, naer ja eluterve huumorimeel aitavad teda ka kõige keerulisemate olukordade juures. Tänapäeva järjest bürokraatlikuma sotsiaalsüsteemi juures on Küllike jäänud haruldaseks sotsiaaltöötajaks, kes käib päevast päeva vallaelanikke abistamas, aitab eakad poodi, arsti juurde, leiab alati murele lahenduse. Koroonaviiruse leviku ajal on ta abivajajaid õigesse kohta suunanud ning märkimisväärse osa riskigrupist ka ise vaktsineerima viinud. Lisaks suudab ta tegeleda veel tänapäeval palju segadust tekitanud energiakulude toetustega, aitab taotlejatel orienteeruda elektroonilises keskkonnas.

Küllike on nelja lapse ema ja 8 lapselapse vanaema, koos abikaasaga hoolitsetakse Kanepi vallas asuva majapidamise eest. Pensionile ta veel minna ei kavatse kuigi vanus seda juba lubab. Küllikese avatud olek, suhtlemisoskus, empaatia, hoolivus, paindlikkus ja loovus ning oskus märgata ja sekkuda on andnud suure panuse valla sotsiaalteenuste arendamisel.

Sotsiaalala töötajate ja valdkonda panustajate konkursi tulemuste hindamisel osalesid Sotsiaalministeerium, Eesti Tegevusjuhendajate Liit, Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liit, Eesti Õdede Liidu Hooldustöötajate Seltsing, Eesti Asenduskodu Töötajate Liit ja MTÜ Lastekaitse Liit.