Teade Jõksi järve ja Ritsike palo riigimetsa pikaajalise kava projekti valmimisest

RKM tänab kohalikku kogukonda, omavalitsust ja elanikke Jõksi järve ja Ritsike palo riigimetsa kõrgendatud avaliku huviga alal metsatööde planeerimiseks RMK-le saadetud ettepanekute eest. Saabunud ettepanekuid on analüüsitud. Kokkuvõttega, mis sisaldab kõiki esitatud ettepanekuid ja nendega arvestamise või mittearvestamise põhjendusi, on võimalik tutvuda RMK kodulehel.

Saabunud ettepanekuid arvesse võttes on koostatud Jõksi järve ja Ritsike palo riigimetsade majandamise kava projekt aastateks 2022-2031. Projektiga ehk kinnitamata kavaga on võimalik tutvuda RMK kodulehel.

Jõksi järve ja Ritsike palo riigimetsade majandamise kava projektile oodatakse kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid aadressile polvamaa@rmk.ee 13.aprilliks 2022.a.
Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsa-aladel on kättesaadav RMK kodulehel.

 

Tiit Timberg
RMK Põlvamaa metsaülem
polvamaa@rmk.ee
504 5761