Teade Laiavangu kruusakarjääri keskkonnaloa nr L.MK/326127 muutmise taotluse menetlusse võtmisest

Keskkonnaamet teatab, et on menetlusse võtnud TREV-2 Grupp AS (registrikood 10047362, aadress Teemeistri tn 2, Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti ) Laiavangu kruusakarjääri mäeeraldise keskkonnaloa muutmise taotluse (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis 25.03.2022 numbriga DM- 119647-1).

Laiavangu kruusakarjääri mäeeraldis paikneb Põlva maakonnas Kanepi vallas Erastvere külas, eraomandis oleval Lajavango kinnistul (katastriüksuse tunnus 28501:003:0782; pindala 17,51 ha). Taotletava mäeeraldise pindala ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on vastavalt 12,55 ha ning 13,20 ha. Seisuga 31.12.2021 on olemasoleva Laiavangu kruusakarjääriga seotud varuplokkide jääkvaru järgmine: 4 plokk – ehituskruus, aktiivne tarbevaru 89,653 tuh m³, 5 plokk – ehituskruus, aktiivne tarbevaru 298,144 tuh m³; Liidetavate varuplokkide varu kogused on seisuga 31.12.2021 järgmised: 16 plokk – ehituskruus, aktiivne reservvaru 130,0 tuh m³; 17 plokk – ehitusliiv, aktiivne tarbevaru 6,0 tuh m³. Maavara kavandatav kasutusvaldkond on ehitus ja teedeehitus. Taotletav keskmine tootmismaht aastas on 31 tuh m³.

Keskkonnaluba taotletakse 15 aastaks. Pärast varu ammendamist plaanitakse alale veekogu ja heinamaad.

Keskkonnaloa nr L.MK/326127 taotlus ja muud asjasse puutuvad dokumendid on keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-119647 ja dokumentide nr DM-119647 all.