Kaitseliidu Tartu malev korraldab riigikaitselist õppust 8.-10. aprill

Kaitseliidu Tartu malev korraldab riigikaitselist õppust 08.04 – 10.04.2022 Põlvamaal, Kanepi valla ja Põlva valla piirkonnas.

Õppuse aktiivne faas kestab laupäevast pühapäevani, mil toimuvad õppelahingud ja kohata võib tavapärasest rohkem kaitseliitlasi. Õppusel osalevatel kaitseliitlastel on kaasas teenistusrelvad ja õppuse käigus toimuvatel õppelahingutel kasutatakse imitatsioonvahenditena paukpadruneid. Peamised lahingualad jäävad Valgjärve küla ja Ahja-Mooste vahelisele alale, kus võib kuulda paugutamist ning näha Kaitseliidu tehnikat.

Kaitseliit tänab kaaskodanikke mõistva suhtumise ja hea koostöö eest, millega aitate kaasa õppuse kordaminekule ja meie ühise turvalisuse tagamisele.