Hajaasustuse programmi taotlusvooru laekus Kanepi vallas 47 taotlust

Hajaasustuse programmi taotlusi võeti vastu 1. veebruarist kuni 1. aprillini. Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele paremad elutingimused ja aidata seeläbi inimestel püsida maal.

Hajaasustuse programmi 2022. aasta taotlusvooru laekus Kanepi vallas 47 taotlust. Eelmisel aastal oli taotlusi 80 ja üle-eelmistel aastatel 60 ringis.

Kanepi vallale laekunud 47 taotlusest esitati joogiveesüsteemide valdkonnas 18, kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks 24, talu juurdepääsutee rajamiseks ja remondiks 5 taotlust. Vallavalitsuse poolt on sel aastal prioriteetsemateks määratud vee- ja kanalisatsiooniprojektid. Autonoomse elektrisüsteemi rajamiseks taotlusi ei esitatud.

Kokku küsivad taotlejad toetust üle 188 700 euro ja soovivad omafinantseeringuna panustada 122 300 eurot. Keskmiseks omaosaluse  protsendiks kujunes 39,3 %, kusjuures minimaalne omaosaluse määr peab projektis olema 33%.

47-st esitatud taotlusest on viiel taotlejal esitatud kaks projekti ning mitme majapidamise koostöös on esitatud üks projekt. Lastega peresid oli taotlejate hulgas 16. Taotlejaid, kes on ka varem taotlenud, kuid kahjuks toetuseta jäänud ning esitasid sama valdkonna projekti juba mitmendat korda, on 13.

Kõrgeima maksumusega projekt koos toetuse ja taotleja omaosalusega  küündis 17 000 euroni ja minimaalne projekti maksumus oli ca 1200 eurot. Keskmiselt kujunes taotletava toetuse suuruseks kanalisatsiooniprojektidel 2950 eurot, kaevuprojektidel 5273 eurot ja juurdepääsuteede remondi puhul 4780 eurot.

Projektide hindamistulemused selguvad maikuu esimesel poolel.

 

Lisainfo:
Merlika Niidumaa
arendusnõunik
hajaasustus@kanepi.ee