Kultuuri- ja spordivaldkonna ümarlauad

Kanepi Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjon kutsub ümarlauale. Kuulame üksteise muresid, ideid ning püüame läbi rääkides leida parima väljavaate Kanepi valla kultuuri- ja spordielu rikastamiseks ning toimimiseks. Seame sihte valla arenguplaanideks läbi kogukondade ja allasutuste ettepanekute.

Kultuurivaldkonna ümarlaud toimub 18. aprillil kell 16.00-19.00 Saverna Külakeskuses. Moderaator Tarmo Tagamets.

Aruteluteemad:

  • Kanepi vallas MTÜ-de toetamine. Elektrooniline keskkond, kus ja kuidas projekte esitada. Ürituste info edastus ja liikumine.
  • MTÜde ja allasutuste omavaheline koostöö. Selle võimalikkus?! Peagi saabuv TARTU 2024 väikeprojektide ideede taotlusvoor.
  • Loomemajanduse arendamine ja toetamine – loomeinimesed, sobivad ruumid jne.
  • Uued hullud ideed Kanepi vallas. Võime rääkida ka betoonist ja taristust.
  • Täisväärtuslik kunst. Kas kultuur on vaid "vaba aja veetmise võimalus"? Erinevate valdkondade professionaalide kaasamine projektidesse ja ettevõtmistesse. Kohaliku kultuuri turundamine ja arendamine, kas ja kuidas?
  • Vaba mikrofon.

Spordivaldkonna ümarlaud toimub 19. aprillil kell 16.00-19.00 Kanepi vallamaja saalis. Moderaator Hegri Narusk.

Aruteluteemad:

  • Kanepi vallas MTÜ-de toetamine. Elektrooniline keskkond, kus ja kuidas projekte esitada. Ürituste info liikumine ja edastus.
  • Sisend Kanepi valla arengukavasse (ideed ja eesmärgid, taristu, objektid jne).
  • Üleskutse! Kanepi valla uued liikumissarjad ja mängud (pered ühiselt liikuma, küladevahelised sportmängud jne).
  • Vaba mikrofon.

 

Tule ja mõtle kaasa! Anna oma tulekust teada aadressil kerli.koor@kanepi.ee või tel 5537576.