Kanepi Teataja ootab materjale iga kuu kolmandaks reedeks

Kanepi Vallavalitsuse ja Vallavolikogu infoleht ilmub kord kuus ning edaspidi oodatakse artikleid ja ettepanekuid iga kuu kolmandaks reedeks. Leht jõuab postkastidesse järgmise kuu alguses. Kanepi valla kodulehel on leht lugemiseks olemas nädal enne postkastidesse jõudmist.

Kanepi Teataja 2022 uus graafik:

 
   

Lehe materjale ootame
iga kuu kolmandaks reedeks

Lehe kanne postkastidesse algab alates

22.04.2022

09.05.2022

20.05.2022

06.06.2022

17.06.2022

04.07.2022

15.07.2022

01.08.2022

19.08.2022

05.09.2022

16.09.2022

03.10.2022

21.10.2022

07.11.2022

18.11.2022

05.12.2022

 

Oluline muudatus on ka sündmuste kuulutuste osas, suvehooaeg toob kaasa hulgaliselt erinevaid põnevaid sündmusi, nende kuulutused aga kahjuks kõik loetavalt lehte ei mahu, seega palume sündmuste korraldajatel oma sündmused ise lisada lehtedel: Kultuuriaken ja Kultuurikava. Need kalendrid kuvatakse valla kodulehel, maakonna portaalis ja veel laiemalt. Kultuuriaknas ja Kultuurikavas sisalduva info põhjal koostame lehes ilmuva Kanepi valla sündmuste kalendri ilmumise kuu ja järgneva kuu kohta.

 

Artiklid ja ettepanekud saata kanepi.teataja@gmail.com.