Räägi kaasa Kanepi valla arengus!

Hea Kanepi valla elanik!

Käimas on Kanepi valla arengukava 2023-2030 ja Kanepi valla eelarvestrateegia 2023– 2026 koostamine.


Elanike ootuste väljaselgitamiseks ja arengusuundade kaardistamiseks palume vastata küsitlusele ajavahemikus 18. aprill - 8. mai. Küsitlusele vastates saab iga vallakodanik oma ettepanekud esitada.

Küsitlusele saab vastata SIIN.

Paberil on küsitluisele võimalik vastata Kanepi valla raamatukogudes ja Kanepi vallamajas nende lahtioleku aegadel.

 

Lisainfo:
Merlika Niidumaa
arendusnõunik
merlika.niidumaa@kanepi.ee
56457546