HANKETEADE: Teeäärte niitmine

Vallateede teeäärte niitmine 2022. aastal

Kanepi Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi Kanepi valla avalike teede teeäärte niitmise teostamiseks vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele. Tööde eeldatavad mahud on toodud lepingu projektis. 

Pakkumuse maksumus tuleb esitada ühikuhinnana EUR/niidukilomeeter. Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima ühikuhinna maksumuse alusel.

Pakkumus saata e-postile ylar.korge@kanepi.ee hiljemalt 10.06.22 kell 10.00.

Lisa 1: Hanke tehniline kirjeldus

Lisa 2: Töövõtulepingu projekt

Lisa 3: Tööde mahutabel

 

Lisainfo: 
Ülar Kõrge
tel 56153009
e-post: ylar.korge@kanepi.ee