Tule tööle Krootuse Põhikooli!

Krootuse Põhikool ootab 2022/23. õa oma meeskonda

  • klassiõpetajat (koormus kokkuleppel)
  • vene keele õpetajat (0,54 ametikohta)
  • abiõpetajat (koormus kokkuleppel)
  • eripedagoogi (0,25 ametikohta)

Oled sobiv kandidaat, kui sul on kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus, oled positiivse ellusuhtumisega ja koostöövõimeline.

Meie pakume võimalust end teostada, arendada ja koolitada, toredat meeskonda, häid töötingimusi ja õpetamist väikestes klassides.

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid saata e-aadressil direktor@krootuse.edu.ee 21. juuniks 2022. a. Info tel. 5303 4484.