Kanepi Vallavalitsus kuulutab välja konkursi lastekaitsespetsialisti ametikoha täitmiseks

Lastekaitsespetsialisti ametikoha põhieesmärk on lastekaitsetöö korraldamine Kanepi vallas, lapse seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ja lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu. Lastekaitsespetsialist annab teavet laste heaolu ja õiguste tagamise võimalustest, abistab sotsiaalsete probleemide lahendamisel lapsi ja lastega peresid nende toimetuleku soodustamiseks ning jagab teavet Kanepi vallas lastele ja lastega peredele pakutavate sotsiaalteenuste ja -toetuste kohta. Lastekaitsespetsialist teeb koostööd haridus-, tervishoiu-, õiguskaitse ja teiste asutuste esindajatega.

Kandidaadilt ootame:

  • erialast kõrgharidust (pedagoogiline, psühholoogia või sotsiaaltööalane) vastavalt lastekaitseseaduses kehtestatud nõuetele ja varasemat erialast töökogemust sotsiaaltöö valdkonnas;
  • ametialaseid teadmisi ja oskuseid, kohaliku omavalitsuse tööd reguleerivate ja valdkonnaga seonduvate õigusaktide tundmine;
  • eesti keele oskust kõrgtasemel;
  • algatus-, otsustus- ja vastutusvõimet;
  • arvuti teksti- ja andmetöötlusprogrammide kasutamise oskust;
  • autojuhilubade olemasolu.

Pakume:

  • huvitavat, vastutusrikast ja rutiinivaba tööd toetavas kollektiivis;
  • erialast täiendkoolitust;
  • 35-päevast põhipuhkust;
  • töötasu 1621 eurot.


Tööle asumise aeg 15. august 2022.a.

Kandideerimiseks palume esitada nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad, motivatsioonikiri ning CV hiljemalt 12. juuli 2022. a aadressile: Kanepi Vallavalitsus, Turu põik 1, Kanepi alevik, 63101 PÕLVAMAA või e-posti aadress: vald@kanepi.ee.  Täiendav info Terje Lihtsa, telefon 59151304.