Kanepi Vallavalitsus kuulutab välja konkursi majandusosakonna juhataja ametikoha täitmiseks

Majandusosakonna juhataja ametikoha peamiseks eesmärgiks on valla arendustegevuse, ruumilise planeerimise, ehituse, maakorralduse, heakorra, keskkonnakaitse, jäätmemajanduse ja teede valdkondade tegevuste korraldamine. Majandusosakonna juhataja juhib osakonna tööd ning määrab tööjaotuse, selgitab välja valla arengu seisukohalt lahendamist vajavad valdkondlikud probleemid ning teeb ettepanekuid nende lahendamiseks, korraldab oma valdkonnaga seotud ülesannete täitmise, algatab vastutusvaldkonna projektid ja arengukavad, koordineerib ja juhib nende koostamist, rakendamist ja täitmist.

Kandidaadilt ootame:

 • kõrgharidust ja varasemat töökogemust sarnases valdkonnas;
 • juhtimiskogemust;
 • ametialaseid teadmisi ja oskuseid, kohaliku omavalitsuse tööd reguleerivate ja valdkonnaga seonduvate õigusaktide tundmist;
 • eesti keele oskust kõrgtasemel;
 • algatus-, otsustus- ja vastutusvõimet;
 • arvuti teksti- ja andmetöötlusprogrammide kasutamise oskust;
 • autojuhilubade olemasolu.

Pakume:

 • huvitavat, vastutusrikast ja rutiinivaba tööd toetavas kollektiivis;
 • erialast täiendkoolitust;
 • 35-päevast põhipuhkust;
 • töötasu 1968 eurot.


Tööle asumise aeg 15. august 2022.a.

Kandideerimiseks palume esitada nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad, motivatsioonikiri ning CV hiljemalt 12. juuli 2022. a aadressile: Kanepi Vallavalitsus, Turu põik 1, Kanepi alevik, 63101 PÕLVAMAA või e-posti aadress: vald@kanepi.ee.  Täiendav info Mikk Järv, telefon 5170306.