Kanepi vald tunnustas tublisid õpilasi

21. juunil jagati Kanepi Vallavalitsuse kiidukirju Krootuse Mõisaparki kutsutud 101 tunnustuse pälvinud lapsele ja õpilasele. Nende hulgas oli ka kuus lasteaialast: viis Kanepi Lasteaiast ja üks Saverna Lasteaiast Sipsik. Nendest kuuest lapsest kolme poissi tunnustati väga heade saavutuste eest motospordis. Üks poiss sai tunnustuse osalemise eest ajaloomuuseumi kollaažikonkursil.  Kahte tüdrukut tunnustati tubli esinemise eest laulupäeval Keväjä Tsirgukõnõ.  

Krootuse Põhikool oli esitanud tunnustuse saamiseks 35, Saverna Põhikool 17 ja Kanepi Gümnaasium 43 õpilast.

Kanepi valla koolides on sellel aastal väga sihikindlaid ja ennastjuhtivaid õppureid. Maarja Runtal lõpetab Kanepi Gümnaasiumi kuldmedaliga. Ketli Saks lõpetab kiituskirjaga. Saverna Põhikooli lõpetasid kiitusega kolm tüdrukut: Mona Rea Nerva, Eleri Piho, Kamilla Elise Teesalu. Kanepi Vallavalitsus premeeris neid ka rahalise preemiaga vastavalt 300.- ja 100.- €.

Õpilased pälvisid tunnustusi tublide tulemuste eest erinevatel aineolümpiaadidel, joonistus- ja kirjanduskonkurssidel ja erinevatel spordialadel. Spordialadest andsid tooni Põlvamaa koolide kergejõustikuvõistlustelt, lauatennisevõistlustelt ja sportmängudelt saadud auhinnalised kohad. Kaks Kanepi Gümnaasiumi tüdrukut üllatasid oma paljude saavutusega ilu- ja rühmavõimlemises. Üks tüdruk paljude saavutustega judos. Kaks Krootuse kooli poissi ja kaks tüdrukut aga vabariiklike vibuvõistluste tulemustega. Paljud Krootuse ja Kanepi õpilased said kiidukirjad kõrgete kohtade eest Nutispordis: nii Kagu-Eesti kui vabariikliku finaali eest.

Saverna Põhikooli õpilased on aktiivsed osalejad erinevatel omaloomingukonkurssidel kunsti- ja kirjanduse valdkonnas. Sellealaseid kiidukirju jagus muidugi ka teistesse koolidesse.

Muusikalist vahepala pakkus Valgjärve külas elav pärimusmuusik Liisa Koemets-Bastida, kes erinevaid pille kasutades tegi ringkäigu pärimusmuusika radadel.

Suured tänud tublide saavutuste eest kuuluvad muidugi õpilastele endile ja neid toetavatele peredel. Kiitust väärivad kõik õpetajad ja juhendajad, kelle abil on õpilased nii kaugele jõudnud. Aitäh lasteaia- ja koolijuhid tublisid lapsi ja õpilasi märkamast!

 

Eda Tarend
haridus- ja noorsootööspetsialist