HANKETEADE: Kanepi Lasteaia omanikujärelevalve

Kanepi Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke „Kanepi Lasteaia osalise ümberehitamise ehitustööde omanikujärelevalve teenuse osutamine". Hankemenetlus viiakse läbi kooskõlas riigihangete seaduse,  Kanepi valla hankekorra ja teiste Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega.

Hanke eesmärgiks on Kanepi Lasteaia (aadressil Turu 6, Kanepi alevik, Põlvamaa) ruumide ümberehitusehitustöödele omanikujärelevalve teenuse osutaja leidmine.

Pakkuja peab olema hanke algamisele eelneva 24 kuu (kuni pakkumuste esitamise tähtpäevani) jooksul täidetud vähemalt 2 sarnase objekti ehitustööde omanikujärelevalve teenust.

Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 28.07.2020 kell 09:00 e-postiga aadressile vald@kanepi.ee

Pakkumus peab olema jõus minimaalselt 30 kalendripäeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.

Eduka pakkumuse valiku aluseks on madalaim hind.

Hankija tunnistab kirjaliku otsusega edukaks madalaima hinnaga pakkumuse. Otsusest teavitab hankija kõiki sel hetkel hankemenetluses osalevaid pakkujaid 3 tööpäeva jooksul alates otsuse tegemisest e-posti teel.

Hanke „Kanepi lasteaia osaline ümberehitus" dokumendid.