Kanepi Lasteaed saab juurde uued ruumid

Käimas on Kanepi Lasteaia uue rühmaruumi ja logopeedi ruumi ehitus. Uus rühmaruum võimaldab lasteaias avada täiendava rühma vähemalt 14 kohaga. „Kanepi lasteaia kohtade osas on juba mõnda aega olnud järjekord ning oleme pidanud tegelema niinimetatud „positiivse probleemiga" - rahvaarv kasvab ja lapsi tuleb juurde, kuidas saada lasteaiale ruumi täiendavateks kohtadeks? Nüüd on ehitus käimas," selgitab lasteaia laienduse vajadust Kanepi vallavanem Mikk Järv.

„Oleme juba pikka aega oodanud, et sõimerühm saaks olema maja esimesel korrusel, uus rühmaruum saabki olema meie ainus esimesel korrusel asuv sõimerühm. Kui ehitus kulgeb plaanipäraselt, saame juba sel sügisel vastu võtta kõik järjekorras olevad lapsed," rõõmustab Kanepi lasteaia direktor Riina Reest.

Ümberehitustööd hõlmavad lisaks ruumiplaani muutmisele ka elektri-, vee- ja kanalisatsiooni-, kütte- ning ventilatsioonitöid. Ehitustööde maksumus on 230 350 eurot koos km-ga. Ehitustöid teostab Kamo Ehitus OÜ, valmimise tähtaeg on oktoober 2022. Järelevalvet teostab Rispeto OÜ.

 

Kanepi Vallavalitsus