Kanepi Vallavalitsus ootab kandidaate haridustöötajate tunnustamiseks

Kanepi valla haridustöötaja tunnustus antakse eesmärgiga tähtsustada õpetaja rolli, tõsta esile edukate haridustöötajate tegevust ja tunnustada Kanepi valla haridustöötajaid, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks ning kelle tegevus on positiivselt mõjutanud haridusasutuste ja Kanepi valla arengut.

Haridustöötaja on: õpetaja, abiõpetaja, õpetaja abi, tugispetsialist, haridusasutuse juht, asetäitja õppekasvatustöö alal, õppealajuhataja, huvijuht jt haridusasutuses töötav spetsialist.

Haridustöötaja tunnustus antakse üle valla õpetajate päeva üritusel.

Haridustöötajate tunnustused on:
 1) hariduse elutöö preemia;
 2) aasta õpetaja;
 3) aasta noor õpetaja;
 4) aasta hariduse sõber;
 5) aasta hariduse tegu;
 6) aasta lasteaiaõpetaja.

Kandidaatide esitamise õigus haridustöötajate tunnustamiseks on haridusasutuse juhtkonnal, haridusasutuse töötajal, õpilastel ja lapsevanematel või teistel Kanepi valla isikutel.

Ettepanek haridustöötaja tunnustamiseks esitada SPOKU keskkonnas oleva e-vormi kaudu hiljemalt 10. septembriks.


Ettepanekus peavad sisalduma:
 1) kandidaadi nimi;
 2) kandidaadile tunnustuse omistamise põhjendus;
 3) ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed;
 4) ettepaneku esitaja allkiri ja esitamise kuupäev.

 

Tutvu Kanepi valla tunnustuse andmise korraga siin.


Lisainfo:
Eda Tarend,
haridus- ja noorsootööspetsialist
Tel 5228264