Kanepi Vallavalitsus kuulutab välja konkursi majandusspetsialisti ametikoha täitmiseks

 

Majandusspetsialisti ametikoha põhieesmärk on hangete (sh riigihangete) läbiviimise korraldamine ning kogu hangetega seotud tegevuse tagamine, vallale kuuluva hoonestatud kinnisvara haldamise korraldamine ning teehoiu, liikluskorralduse ja tänavavalgustuse alase töö korraldamine. Ametikohale kinnitatud ametijuhend.

 

Kandidaadilt ootame:

1. Kõrgharidust ja vähemalt üheaastast töökogemust hangete valdkonnas.

2. Ametialaseid teadmisi ja oskuseid, kohaliku omavalitsuse tööd reguleerivate ja valdkonnaga seonduvate õigusaktide tundmist.

3. Eesti keele oskust kõrgtasemel.

4. Arvuti teksti- ja andmetöötlusprogrammide kasutamise oskust.

5. Autojuhilubade olemasolu.

6. Kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet.

 

Pakume:

  • huvitavat, vastutusrikast ja rutiinivaba tööd toetavas kollektiivis;
  • erialast täiendkoolitust;
  • 35-päevast põhipuhkust;
  • töötasu 1737 eurot.


Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.

Kandideerimiseks palume esitada nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad, motivatsioonikiri ning CV hiljemalt 10. novembril 2022. a aadressile: Kanepi Vallavalitsus, Turu põik 1, Kanepi alevik, 63101 PÕLVAMAA või e-posti aadress: vald@kanepi.ee.  Täiendav info Rain Sangernebo, telefon 50 38 082.