Kriisiteemaline teabepäev korteriühistute juhatustele ja haldusettevõtetele

Uuringud näitavad, et kortermajade elanikud on kõige haavatavam inimeste grupp ulatuslike elektri-, kütte-, vee- ja sidekatkestuste korral. Lisaks on esile kerkinud uued ohud Ukraina sõja taustal.

Korteriühistutel on väga suur, aga seni piisavalt kasutamata potentsiaal kriisivalmiduse parandamisel, mistõttu Päästeamet koos Kanepi Vallavalitsuse ja Eesti Korteriühistute Liiduga korraldab 16. novembril algusega kell 18:00 Kanepi Gümnaasiumi kodunduse klassis kriisiteemalise teabepäeva korteriühistute juhatustele ja haldusettevõtetele.

Ürituse kestus 2 tundi, teemadeks KOV ülevaade enda kriisivalmidusest ja -koostööst ning Päästeameti soovitused kortermajade elanike ja korteriühistute kriisikindluse ja hädaolukorraks valmisoleku parandamiseks.

Päästeameti poolt loositakse koolitusel osalejate vahel välja 1 inimese 1 nädala Tactical Foods toiduvaru.


Lisainfo ja registreerumine:
Riivo Mölter
Ennetusbüroo
ennetuspartner
mob: +372 5347 9787
Riivo.Molter@rescue.ee

PÄÄSTEAMET